Statyczne witryny internetowe

 1. Tworzenie stron internetowych
  1. Wprowadzenie
  2. Języki HTML, XML, XHTML Podstawy HTML
  3. Edytory tekstu
  4. Klient FTP
  5. ZnacznikiStruktura strony WWW
   1. Head
   2. Body
   3. Ścieżka względna i bezwzględna (umieszczanie grafiki)
   4. Formatowanie tekstu: Biografia mojego idola
   5. Formatowanie tekstu: Manual
  6. Elementy zdeprecjonowane
 2. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)
  1. Wstawianie stylów
   1. Styl lokalny, formatowanie tekstu (H:2)
   2. Wewnętrzny arkusz stylów, Selektor typu (H:2)
   3. Klasy selectorów (class). Bloki, CSS (width,height,float) – szachownica (H:2)
   4. Alternatywny arkusz stylów – Umieszczanie i  tworzenia tła (H:2)
   5. Zewnętrzny arkusz stylówImport arkusza stylów (H:2)
   6. Selektory elementów: Selektor uniwersalny, Selektor potomka, Selektor dziecka, Selektor braci, Ogólny selektor braci, Grupowanie selektorów (H:2)
   7. Selektor atrybutuSelektory pseudoelementów (H:2)
   8. Menu w języku CSS (H2)
   9. CSS – position, z-index – Talia kart, Mapa (H:2)
   10. Model Blokowy CSS margin, padding , border (H2)
   11. Zadania powtórzeniowe, Zagadnienia powtórzeniowe
  2. Zasady projektowania szablonu strony internetowej
   1. Szablon 1 (H:10);
   2. Szablon 2 (H:6);
   3. Szablon 3 (H:4);
   4. Szablon 4 (H:4);
  3. Oprawa graficzna – „Duszki” CSS, „Duszki” – inaczej
  4. Strona na podstawie pliku psd (cięcie strony)
   1. Szablon 1 (H:6)
   2. Szablon 2 (H:4)
   3. Szablon 3 (H:4)
 3. Formularze (pola, POST, GET)(H:4)
  1. Projekt – „Fake Portal” – Artykuł (H:4)
  2. CSS Print i Mail – Projekt formularza (H:8)
 4. Testowanie strony  internetowej (H:4)
  1. Walidacja strony
  2. Testowanie strony w przeglądarkach
  3. Testy szybkości wczytywania strony
  4. Testy funkcjonalności strony internetowej
 5. Edytory WYSIWYG
  1. Edytory stron WWW (H:1)
  2. Adobe Dreamweaver (H:3)
   1. Projekt Strony (wizytówka, cięcie na podstawie wcześniejszego projektu) (H:8)
 6. DHTML
  1. Dynamiczna galeria (H:2)
  2. Pokaz slajdów (H:2)
 7. *Strona dla urządzeń mobilnych  – Podstawy jQueryMobile (H:6)
 8. *CSS i jego możliwości
  1. CSS Display i Visibility (H:1)
  2. MAP’owanie grafiki (H:1)
  3. Efekt ramki (H:1)