ZADANIA DOMOWE – PASCAL

ZADANIE DOMOWE  1 GRUPA I
ZADANIE DOMOWE  1 GRUPA II
ZADANIE DOMOWE  2 GRUPA I 
ZADANIE DOMOWE  2 GRUPA II
ZADANIE DOMOWE  3 GRUPA I i II
ZADANIE DOMOWE TABLICA KODÓW ASCII

1. Podaj imię i nazwisko, zapisz je w oddzielnych zmiennych

  • podaj ile znaków ma imię
  • podaj ile znaków ma nazwisko
  • sklej obie zmienne razem
  • podaj ile znaków ma sklejona wartość
  • podaj ile razy występuje litera ‚a’ i ‚A’ w zmiennej z imieniem i ile razy w zmiennej z nazwiskiem
  • zamień litery a na znak ‚*’
  • wyświetl imię po zmianie znaku w kolejności odwrtotnej np.
    było Bartek a ma być ketraB
  • zamień wszystkie litery na ‚*’

 można wykorzystać