Kurs C/C++

POZIOM 1

 1. Podstawy programowania – teoria i terminologia
 2. Uruchamiamy pierwszy program
 3. Podstawy programowania w C++
 4. Komentarze
 5. Obsługa strumienia wyjściowego
 6. Przestrzeń nazw std
 7. Pojęcie zmiennej i podstawowe typy danych
 8. Obsługa strumienia wejściowego
 9. Operacje matematyczne
 10. Operacje porównania
 11. Operacje logiczne
 12. Instrukcja warunkowa if … else
 13. Warunek wielokrotnego wyboru switch … case

POZIOM 2
15. Pętla do … while
16. Pseudolosowe liczby całkowite
17. Funkcje – pierwsze starcie
18. Tablice jednowymiarowe
19. Przekazywanie tablic jednowymiarowych do funkcji
20. Funkcje, a słowo kluczowe return
21. Losowanie bez powtórzeń
22. Pętla for

POZIOM 3
23. Zmienne przechowujące tekst
24. Przekazywanie argumentów funkcji przez referencję
25. Programowanie obiektowe – podstawowe pojęcia
26. Wczytywanie tekstu – standardowy strumień wejścia
27. Wyszukiwanie frazy w tekście
28. Modyfikowanie tekstu i sprawdzanie jego długości
29. Słowa kluczowe continue, break
30. Zagnieżdżanie pętli
31. Pętla while
Przeczytałem kurs C++ – co dalej?