Bazy Danych

Klasa druga

 1. Pojęcie bazy danych – podstawowe definicje. Właściwości baz danych.
 2. Pojęcie bazy danych – podstawowe definicje – struktura.
 3. Modele danych.
 4. Model relacyjno-obiektowy.
 5. Postulaty Codda.
 6. Integralność danych.
 7. Funkcje Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD).
 8. Charakterystyka elementów bazy danych.
 9. Klucz główny
 10. Rodzaje kluczy
 11. Sieciowe serwery baz danych MySQL
 12. Tabele baz danych-iloczyn kartezjański
 13. Tabele baz danych – relacje
 14. Projektowanie konceptualne.
 15. Projektowanie konceptualne, logiczne
 16. Projektowanie konceptualne, fizyczne
 17. Minimalizacja przeprojektowania podczas rozszerzania struktury danych
 18. Normalizowanie baz danych – zależności funkcyjne,
 19. Normalizowanie baz danych – pełna zależność funkcyjna
 20. Normalizowanie baz danych – przechodnia zależność funkcyjna
 21. Normalizowanie baz danych – wielowartościowa zależność funkcyjna.
 22. Normalizowanie baz danych – zależność złączeniowa
 23. Normalizowanie baz danych – denormalizacja
 24. Normalizowanie baz danych – pierwsza i druga postać normalna
 25. Normalizowanie baz danych – trzecia postać normalna, postać normalna Boyc’e-Codda(BCNF)
 26. Normalizowanie baz danych – 4,5,6 postac normalna, DKNF
 27. Normalizowanie baz danych – semitemporalna zmienna relacyjna
 28. Związki pomiędzy tabelami bazy danych.
 29. Związki pomiędzy tabelami bazy danych – uczestnictwo w związku
 30. Formularze do przetwarzania danych.
 31. Rodzaje kwerend wykorzystywanych do przetwarzania danych.
 32. Strukturalny język zapytań SQL.
 33. Strukturalny język zapytań SQL – selekcja, projekcja
 34. Strukturalny język zapytań SQL – złączenie, suma
 35. Strukturalny język zapytań – charakterystyka składni – domeny
 36. Strukturalny język zapytań – słowa kluczowe, literały
 37. Strukturalny język zapytań – typy danych: serial, character,
 38. Strukturalny język zapytań – typy danych: wyliczeniowy, tablce, identyfikatory
 39. Klauzule strukturalnego języka zapytań.
 40. Funkcje w bazach danych – tekstowe, matematyczne, GROUP BY, HAVING,
 41. Funkcje w bazach danych – agregujące, daty i czasu, sterowania przepływem.
 42. Instrukcje sterowania dostępem do danych – przyznawanie uprawnień
 43. Instrukcje sterowania dostępem do danych – odbieranie uprawnień
 44. Rozkazy języka SQL, tworzenie tabel
 45. Rozkazy języka SQL, tabele w SQL, klucz podstawowy
 46. Rozkazy języka SQL, tabele w SQL, klucz obcy
 47. Rozkazy języka SQL, tabele w SQL, klucz obcy
 48. Tworzenie bazy danych przez pgAdminIII
 49. Tworzenie bazy danych przez pgAdminIII – ograniczenia klucza obcego
 50. Tworzenie bazy danych przez pgAdminIII – kaskadowe usuwanie tabel, usuwanie danych,
 51. Tworzenie bazy danych przez pgAdminIII – składania polecenia SELECT
 52. Tworzenie bazy danych przez pgAdminIII – aliasy,  limitowanie, unie,
 53. Zapytania zagnieżdżone (podzapytania).
 54. Zapytania zagnieżdżone (podzapytania)cd.
 55. Złączenia i widoki – zewnętrzne
 56. Złączenia i widoki – krzyżowe
 57. Złączenia i widoki – pespektywa
 58. Wyzwalacze (Triggers).
 59. Transakcje, blokady i zakleszczenia.
 60. Transakcje – kontrola transakcji.

MySQL Wstęp – podstawowe polecenia
Typy danych MySQL
Bazy danych – podstawowe pojęcia.
Bazy danych – podstawowe pojęcia cd.