Administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi UNIX/LINUX

 

 1. Wielodostępny (interpretatory poleceń, powłoki systemu, konsole wirtualne, terminale, zdalne konsole, Programy terminali dla środowiska X)
 2. Dostęp do podręcznika systemowego, manualna.
 3. Operacje na plikach i katalogach – terminal (pdf 1, pdf 2)
 4. Edytory tekstu (vi,pico)
 5. Kompresja i dekompresja plików
 6. Strumienie i potoki
 7. Grep
 8. Ćwiczenia sprawdzające
 9. Nakładka graficzna MC (operacje na plikach)
 10. Zakładanie i konfiguracja kont lokalnych
 11. Prawa dostępu
 12. Protokół FTP, sFTP, pobieranie plików (wget i wget przykłady,mc).
 13. Konfiguracja i diagnostyka interfejsów sieciowych sieci (LAN, WLAN, PPP)
 14. Dystrybucje serwerowe (instalacja, konfiguracja)
 15. Usługi serwerowe – „Hosting bez tajemnic” (ć)
 16. DHCP
 17. LTPS
 18. Architektura Apache
 19. Apache instalacja
 20. Apache konfiguracja i moduły
 21. PHP (instalacja, konfiguracja, moduły)
 22. Apache, a HTML i PHP
 23. Instalacja MySQL i phpMyAdmin
 24. MySQL – Polecenia
 25. MySQL – Zarządzanie użytkownikami
 26. MySQL – Wiersz poleceń
 27. PhpMyAdmin (Użytkownicy, prawa, Import, Export)
 28. proFTPd na MySQL
 29. SAMBA
 30. Cron
 31. Instalacja aplikacji (wordpress itd.)