Systemy komputerowe – pracownia

Planowanie przebiegu prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy

Montaż i rozbudowa komputera osobistego

Przygotowanie urządzeń peryferyjnych do pracy

  • Podłączenie urządzeń peryferyjnych do komputera osobistego
  • Instalowanie sterowników i konfigurowanie urządzeń
  • Eksploatacja i konserwacja urządzeń peryferyjnych

Kosztorysy napraw i przeglądów

Lokalizacja i naprawa usterek sprzętowych komputera osobistego