Sieci komputerowe – teoria

 1. Rodzaje sieci
 2. Topologie fizyczne.
 3. Topologie logiczne
 4. Media przewodowe: kabel koncentryczny.
 5. Media przewodowe: kabel skręcony (skrętka).
 6. Media przewodowe:światłowód.Media bezprzewodowe
  1. Powtórzenie wiadomości
  2. SprawdzianModel ISO/OSI
 7. Model ISO/OSI: warstwy modelu OSI
 8. Model ISO/OSI: enkapsulacja
 9. Protokół TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
 10. Model TCP/IP porównanie z modelem OSI
 11. Model TCP/IP: Warstwy modelu TCP/IP
 12. Model TCP/IP: protokoły w warstwie dostępu do sieci – Ethernet, Frame Relay, ATM.
 13. Model TCP/IP: protokoły w warstwie internetowej – IP, ICMP, ARP, RARP itd..
 14. Model TCP/IP: protokoły w warstwie transportowej i aplikacji.
  1. Powtórzenie wiadomości
  2. Sprawdzian
 15. Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP: ipconfig, ping, tracert, netstat.
 16. Zasady transmisji w sieciach TCP/IP: brama domyślna
 17. Zasady transmisji w sieciach TCP/IP: protokoły routingu.
 18. Zasady transmisji w sieciach TCP/IP: gniazdo.
 19. Adresacja IPv4 – klasy adresu IP
 20. Adresacja IPv4 – adres sieci i adres rozgłoszeniowy
 21. Adresacja IPv4 – maska podsieci
 22. Adresacja IPv4 – podział sieci i podsieci
 23. Adresacja IPv4 – podział sieci i podsieci cd.
 24. Adresacja IPv4 – pętla zwrotna, adresy prywatne i publiczne.
 25. Adresacja IPv4 – translacja adresów i ich przydzielanie.
  1. Powtórzenie wiadomości
  2. Sprawdzian
 26. Karta sieciowa i jej rodzaje.
 27. Koncentratory
 28. Przełączniki
 29. Routery
 30. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowych
 31. Modemy
 32. Firewall sprzętowy
 33. Konwertery mediów
  1. Powtórzenie wiadomości
  2. Sprawdzian
 34. Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
 35. Normy i zalecenia związane z projektowaniem sieci komputerowych
 36. Normy i zalecenia związane z projektowaniem sieci komputerowych cd.
 37. Elementy okablowania strukturalnego
 38. Elementy okablowania strukturalnego cd.
 39. Zalecenia dotyczące projektowania sieci
 40. Zalecenia dotyczące okablowania.
 41. Metodologia tworzenia projektu.
 42. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego
 43. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego
 44. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego
 45. Projekt logiczny sieci.
 46. Projekt logiczny sieci.
 47. Projekt logiczny sieci.
 48. Projekt logiczny sieci.
 49. Projekt fizyczny sieci.
 50. Projekt fizyczny sieci.
 51. Projekt fizyczny sieci.
 52. Symbole uzywane w projektowaniu sieci.
 53. Dobór urządzeń sieciowych – okablowanie
 54. Dobór urządzeń sieciowych – szafy dystrybucyjne.
 55. Dobór urządzeń sieciowych – panele krosowe i organizery okablowania.
 56. Dobór urządzeń sieciowych -przełaczniki.
 57. Dobór urządzeń sieciowych – routery.
 58. Dobór urządzeń sieciowych – serwery.
 59. Dobór urządzeń sieciowych – przełaczniki oraz konsole KVM.
 60. Dobór urządzeń sieciowych – zasilanie awaryjne.
 61. Rozmieszczenie elementów w szafach dystrybucyjnych.
 62. Kosztorysowanie projektowanych sieci komputerowych.
 63. Dokumentacja powykonawcza sieci.
 64. Montaż elementów okablowania oraz urządzeń sieciowych – etap surowy.
 65. Montaż elementów okablowania oraz urządzeń sieciowych – etap przycinania.
 66. Zaciskanie wtyków typu 110.
 67. Zaciskanie wtyków RJ-45.
 68. Łączenie światłowodów i instalacja urządzeń w szafach telekomunikacyjnych.
 69. Pomiary i certyfikacja sieci.
 70. Modernizacja sieci komputerowej – rozbudowa serwerów.
 71. Modernizacja sieci komputerowej – rozbudowa infrastruktury, zwiększanie przepustowości.
 72. Projekt bezpieczeństwa systemów sieci komputerowych.
 73. Ochrona stacji roboczych.Ochrona sieci i urządzeń sieciowych.Ochrona danych osobowych.
  1. Powtórzenie wiadomości
  2. Sprawdzian