Organizacja

Spóźnienia

3 spóźnienia na lekcje kończą się napisaniem referatu. Temat przydziela nauczyciel. Temat musi zostać napisany na następne zajęcia z danego przedmiotu. Nie wywiązanie się z tego skutkuje oceną ndst.

  • Aplikacje internetowe
    • Udział poszczególnych przeglądarek na rynku na przestrzeni ostatnich 10 lat. (s:3000) (f:10) (v:3) [sebastian:25.09.2012,02.10.2012]