Egzamin Zawodowy

Prezentacje:

  1. SO (różne)
  2. Linux
  3. Oprogramowanie Biurowe
  4. Sieci Komputerowe

1. Funkcje systemu operacyjnego
1.1. Pojęcie systemu operacyjnego
1.2. Rodzaje systemów operacyjnych
1.3. Struktura systemu operacyjnego
1.4. Systemy plików

2. Windows
2.1 Instalowanie systemów Windows
2.2 Aktualizowanie systemów Windows
2.3 Bezpieczeństwo w systemie Windows
2.4 Sterowniki w systemie Windows
– instalacja, aktualizacja, przykład
2.5 Wiersz poleceń w systemie Windows
– podstawowe polecenia w systemie, przykłady

3. Linux
3.1 Instalowanie systemów Linux
3.2 Aktualizowanie systemów Linux
3.3 Bezpieczeństwo systemu Linux
3.4 Sterowniki w systemie Linux
3.5 Wiersz poleceń w systemie Linux
– podstawowe polecenia w systemie, przykłady

4. Sieć komputerowa
4.1. Rodzaje sieci
4.2.1 Topologie sieci
4.2.2 Topologie fizyczne
4.2.3 Topologie l