O co chodzi?

Pierwsze kroki ucznia.
Założeniem tego sytemu jest ułatwianie dobywania wiedzy przez ucznia oraz komunikacji między nauczycielem, a uczniem. Na stronie zstzbaszynek.pl uczeń znajdzie materiały dydaktyczne, które maja jemu pomóc w zdobywaniu określonej wiedzy i umiejętności.

Każdemu z uczniów zostanie założony (przez nauczyciela na lekcji) oddzielny zeszyt(blog), który będzie spełniał rolę „zwykłego” zeszytu szkolnego. W tym e-zeszycie każdy z uczniów będzie sporządzał notatki, odpowiadał na pytania, rozwiązywał ćwiczenia i zadania.

Pierwsze kroki: