Operacje na plikach i katalogach

W systemie Linux pliki przechowywane są w hierarchicznie połączonych ze sobą katalogach. Struktura plików (i katalogów) nazywana jest strukt urą drzewiastą. Katalogiem głównym, od którego rozpoczyna się struktura na dysk u jest /.
W katalogu home znajdują się  katalogi domowe (macierzyste) użytkowników.
W tych katalogach użytkownicy mogą tworzyć własne katalogi i przechowywać swoje
pliki. Jest to swojego rodzaju odpowiednik Documents and Settings z SO Windows.  Po zalogowaniu się do systemu, katalog macierzysty staje się automatycznie
katalogiem roboczym (bieżącym). Czytaj dalej

Linux – Manual

Korzystanie z manuala

Man – narzędzie do wyświetlania stron pomocy man, stosowane w systemach Unix i
uniksopodobnych. Nazwa jest skrótem od ang. Manual – instrukcja obsługi.
Klawisze w man:
 • q – wyjście
 • e(strzałka w górę) – przewiń o jedną linię
 • y(strzałka w dół) – cofnij o jedną linię
 • z(spacja, PgDn) – przewiń o jeden ekran
 • w(PgUp) – cofnij o jeden ekran
 • d – Przewiń o pół okna
 • u – Cofnij o pół okna

Zadanie:

 1. Co oznacza słowo manual? Co to jest i do czego służy manual w SO Linux.  (s:100)
 2. Napisz, krótką notatkę w jaki sposób korzysta się z manuala w SO Linux. Podaj przykłady ze screenami i opisz je  (S:300)(f:4)
 3. Porównać informację uzyskaną poleceniami:
  1. man ls (s:50)(f)
  2. ls –help (s:50)(f)
  3. info ls (s:50)(f)
  4. whatis ls (s:50)(f)
  5. man -f ls (s:50)(f)
  6. apropos ls (s:50)(f)