Serwer WWW – Apache

Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy wybrać jeden z dwóch standardowych modułów MPM (ang. Multi Processing Modules, co w luźnym tłumaczeniu oznacza moduły zarządzania zapytaniami). Do wyboru masz:

Prefork – klasyczny MPM, znany jeszcze z Apache w wersji 1.0. Każde zapytanie jest obsługiwane w osobnym procesie. Jest to najmniej wydajny oraz najbardziej zasobożerny MPM, jednak dzięki separacji poszczególnych procesów zapewnia większe bezpieczeństwo.

Worker – w tym przypadku każde kolejne zapytanie jest uruchamiane w istniejącym już procesie, jako osobny wątek. Architektura oparta na wątkach sprawia, że moduł ten jest zdecydowanie mniej zasobożerny (mniejsze zużycie pamięci), a także bardziej wydajny od prefork (brak narzutu czasowego związanego z uruchomieniem odrębnego procesu).

Jeśli na serwerze będziesz hostować tylko i wyłącznie własne serwisy internetowe, korzystając ze stabilnych wersji oprogramowania, MPM worker wydaje się rozsądnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Gdybyś chciał udostępniać konta na serwerze również innym użytkownikom, „worker” również będzie dobrą opcją, jednak daje wówczas mniejsze możliwości w zakresie ustawień bezpieczeństwa – o czym należy pamiętać. Czytaj dalej