Brama domyślna

Brama domyślna

DEFINICJA

Komunikacja w sieciach TCP/lP pozwala na wymianę danych tylko z urządzeniami znajdującymi się w danej sieci. Aby wystać wiadomość poza sieć, w której pracuje urządzenie, należy ustawić parametr konfiguracyjny protokołu IP — bramę domyślną. Adres bramy domyślnej wskazuje na router, który przechowuje informacje o tym, jak dotrzeć do wybranej sieci.

Czytaj dalej

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Poprawne skonfigurowanie protokołu IP pozwala na pracę z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Każdy sieciowy system operacyjny oferuje narzędzia pozwalające sprawdzić poprawność konfiguracji.

Polecenie ipconfig

W systemach Windows poleceniem, które pozwala sprawdzić adresy przypisane poszczególnych interfejsów, jest ipconfig. Narzędzie to pomaga przy wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP.

Czytaj dalej

Protokoły warstwy transportowej i aplikacji

Protokoły warstwy transportowej

DEFINICJA

Warstwa transportowa zapewnia usługi przesyłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego. Ustanawia logiczne połączenie między hostem wysyłającym i odbierającym. Protokoły transportowe dzielą i scalają dane wysyłane przez aplikacje wyższej warstwy w jeden strumień danych przepływający między punktami końcowymi.

Czytaj dalej

Protokoły warstwy internetowej

Protokoły warstwy internetowej

Zadaniem warstwy internetowej jest wybranie najlepszej ścieżki dla pakietów przesyłanych w sieci. Podstawowym protokołem działającym w tej warstwie jest protokół IP (ang. Internet Protocol). Tutaj następuje określenie najlepszej ścieżki i przełączanie pakietów.

Protokół IP spełnia następujące zadania:

  • definiuje format pakietu i schemat adresowania,
  • kieruje pakiety do zdalnych hostów.

Czytaj dalej

Model TCP/IP: protokoły w warstwie dostępu do sieci – Ethernet, Frame Relay, ATM.

Model TCP/IP: protokoły w warstwie dostępu do sieci – Ethernet, Frame Relay, ATM.

Protokoły w warstwie dostępu do sieci

Warstwa dostępu do sieci jest odpowiedzialna za wszystkie zagadnienia związane  z zestawieniem łącza fizycznego służącego do przekazywania pakietu IP do medium transmisyjnego. Odpowiada między innymi za odwzorowywanie adresów IP na adresy sprzętowe i za enkapsulację pakietów IP w ramki. Określa połączenie z fizyczny] medium sieci w zależności od rodzaju sprzętu i interfejsu sieciowego.

Warstwa dostępu do sieci w modelu TCP/IP definiuje funkcje umożliwiające korzystanie ze sprzętu sieciowego i dostęp do medium transmisyjnego. W sieciach lokalnych protokołem dostępu do sieci jest Ethernet, w sieciach rozległych są to m.in. protokoły ATM i Frame Relay.

Czytaj dalej