Jednostki miar w sieciach komputerowych

Jednostki miar w sieciach komputerowych

ZAGADNIENIA

 1. Jakich jednostek używa się do wyrażenia zmian względnych wielkości fizycznych?
 2. W jaki sposób wyraża się wartość szumów w telekomunikacji?
 3. Jakie są jednostki przesyłania danych?
 4. Jak policzyć, ile czasu zajmie przesłanie pliku przez sieć?
 5. Oblicz minimalny czas potrzebny do transferu pliku o rozmiarze 5 MB przez łącze o przepustowości 56 kb/s, przy założeniu, że cała przepustowość jest wykorzystana do transmisji pliku (bez dodatkowego narzutu związanego z transmisją).
 6. Co będzie przesłane szybciej: zawartość płyty CD (rozmiar 700 MB) przez sieć FastEthernet czy zawartość płyty DVD (4,7GB) przez sieć GigabitEthernet? Wykonaj obliczenia, aby uzasadnić odpowiedź. Przyjmij, że cała przepustowość jest wykorzystana do transmisji danych (bez dodatkowego narzutu związanego z transmisją). Wyniki i wnioski z obliczeń przedstaw do sprawdzenia nauczycielowi. Czytaj dalej

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych.

ZAGADNIENIA

 1. Z jakich elementów składa się sieć komputerowa?
 2. Po co buduje się sieci komputerowe?
 3. Jakie są rodzaje sieci komputerowych?
 4. Jakie są rodzaje adresów sieciowych?
 5. Jak dzieli się sieci ze względu na obszar ich działania?
 6. Jakie znasz  urządzenia wykorzystywane do komunikacji?
 7. Do jakich celów Ty wykorzystujesz sieć komputerową?
 8. Ile milimetrów ma 1 cal angielski?
 9. Jaki rodzaj szafy serwerowej RACK znajduje się w szkolnej pracowni?
 10. Jakie znasz protokoły sieciowe?
Odpowiedzi na pytania prześlij w pliku o nazwie (zadanie 1 nazwisko i imię)  na adres e-mail podany przez prowadzącego zajęcia.
Pamiętaj o poprawnym i estetycznym wyglądzie załącznika

zadanie nr 2

Instrukcja do zadania:

Zaprojektuj i skonfiguruj sieć dla tabeli z załącznika  ZAŁĄCZNIK

 1. Każda sieć musi być obsługiwana przez oddzielny router;
 2. Samodzielnie dobierz urządzenia do wykonania zadania;
 3. Każdy router ma mieć połączenie z co najmniej  dwoma innymi;
 4. Sam zaproponuj adresy dla sieci łączących routery
  (adresy musza należeć do klasy C);
 5. Adresy IP  poszczególnych interfejsów wpisz do tabeli poniżej;
 6. Tabelę uzupełnij również o tablice routingu poszczególnych routerów.

Jako rozwiązanie zadania prześlij dwa pliki w formie załącznika (Oba pliki muszą nazywać się Twoim nazwiskiem i imieniem):

 • Plik programu MS WORD z uzupełnioną tabelą
 • Plik z programu Cisco Packet Tracer;

 Adres do wysłania wiadomości

edwin.pracuk@gmail.com

Tytuł emaila wg wzoru

Klasa nazwisko imie

Np.: 3i Pracuk Edwin

 Przesłanie w innej formie będzie skutkowało obniżeniem oceny.