C++ Poziom 2 – zadania

Masz tablicę 100-elementową składających się z licz całkowitych w przedziale <10,50>. napisz funkcję która:

 1. znajdzie największą liczbę
 2. znajdzie najmniejszą liczbę
 3. policzy ile razy występuje dana liczba
 4. policzy ile razy występują liczby z zadanego przedziału
 5. obliczy sumę tych liczb
 6. obliczy sumę liczb parzystych/nieparzystych
 7. policzy ilość występowanie liczb podzielnych przez zadaną liczbę
 8. obliczy średnią tych liczb
 9. wyświetli liczby posortowane w kolejności rosnącej/malejącej
 10. która wyświetli wszystkie unikatowe liczby wraz z częstotliwością ich występowania.

Przygotuj się także z zadań, które były wykonywane w kursie z Poziomu 2

Zadanie tablice i liczby pseudolosowe

Zadanie tablice i liczby pseudolosowe

Napisz program, który wylosuje 500 liczb całkowitych z zakresu od 50 do 100 włącznie:

 • wypisze te wartości na ekran,
 • wyświetli na ekranie sumę tych liczb
 • wyświetli na ekranie liczbę najmniejszą
 • wyświetli na ekranie liczbę największą,
 • wyświetli na ekranie średnią tych liczb,
 • wyświetli liczby posortowane w kolejności rosnącej
 • wyświetli liczby posortowane w kolejności malejącej

Program ma wykorzystywać tablicę, która zostanie najpierw wypełniona liczbami losowymi z określonego przedziału, a następnie operacje zostaną wykonane na podstawie zawartości całej tablicy.

Zaszufladkowano do kategorii C++