C++ Poziom 2 – zadania

Masz tablicę 100-elementową składających się z licz całkowitych w przedziale <10,50>. napisz funkcję która:

 1. znajdzie największą liczbę
 2. znajdzie najmniejszą liczbę
 3. policzy ile razy występuje dana liczba
 4. policzy ile razy występują liczby z zadanego przedziału
 5. obliczy sumę tych liczb
 6. obliczy sumę liczb parzystych/nieparzystych
 7. policzy ilość występowanie liczb podzielnych przez zadaną liczbę
 8. obliczy średnią tych liczb
 9. wyświetli liczby posortowane w kolejności rosnącej/malejącej
 10. która wyświetli wszystkie unikatowe liczby wraz z częstotliwością ich występowania.

Przygotuj się także z zadań, które były wykonywane w kursie z Poziomu 2

Zadanie domowe tablica kodów ASCII

Używając znaków z tablicy kodów ASCII napisz program,który  narysuje poniższą tabelę

╔ ═ ═ ╦ ═ ═ ╦ ═ ═ ╦ ═ ═ ╦ ═ ═ ╗
║        ║        ║       ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║        ║       ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║        ║       ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║       ║        ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║       ║        ║        ║        ║
╚ ═ ═ ╩ ═ ═ ╩ ═ ═ ╩ ═ ═ ╩ ═ ═ ╝

Przydatne znaki
185 ╣  204 ╠  186 ║ 205 ═ 188╝ 187╗
201╔   200 ╚  206 ╬ 202 ╩  203 ╦

Program musi wykorzystywać pętle

Zaszufladkowano do kategorii Pascal

Zadanie domowe 3 grupa 2

Napisz program który wypełni losowymi liczbami tablicę o wymiarach 6×6
1. Wyświetl liczby w układzie pionowo
2. Wyświetl liczby w  układzie poziomo
3. Wyświetl liczby  w układzie 6×6
4. Wyświetl liczby z przekątnej zaczynając od indeksu 1.1
5. Wyświetl liczby z przekątnej zaczynając od indeksu 1.6
6. Wyświetl liczby z pól których różnica indeksów jest ujemna

Zapisz poprzedni program i dodatkowo w drugim programie z wykorzystaniem poprzedniego:

7. Wyświetl ile razy występuje każda liczba w tablicy.
8. Podaj ile jest liczb parzystych a ile nieparzystych.

Zaszufladkowano do kategorii Pascal

Zadanie domowe 2 grupa 1

Napisz program w PASCALU, który będzie prosił o podanie 30 liczb z klawiatury, liczby maja być zapisane w tablicy.

 • ma wyświetlić liczby w kolejności malejącej,
 • ma wyświetlić liczby w kolejności rosnącej,
 • ma wyświetlić liczbę największa,
 • ma wyświetlić liczbę najmniejsza,
 • ma wyświetlić średnią tych liczb,
 • ma wyświetlić sumę tych liczb,
 • ma wyświetlić co 4 liczbę,
 • ma wyświetlić co 5 liczbę,
 • ma wyświetlić sumę liczb 5, 8, 10, 20, 30 z tablicy.

W programie możesz zastosować procedury.

Zaszufladkowano do kategorii Pascal