Upowszechnianie informacji

Czy rozpowszechniasz informacje w sieci?
Zapewne robisz to często.
Wpisy na portalu społecznościowym, pisanie bloga, komentarze, itp. są właśnie informacjami, które zostawiasz w sieci. Większość z nich jest publikowana w postaci tekstu. Edytory tekstu, w których tworzy się dokumenty i publikacje, mają wiele przydatnych cech i możliwości.

Zadanie
Przygotuj projekt Szkolnego Programu Informacyjnego zgodnie z poniższą instrukcją:
Czytaj dalej