Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Grafika komputerowa i wizualizacja danych – powtórzenie.

1. Proces tworzenia obrazu komputerowego.
2. Model addytywny i substratywny
3. Złącza przesyłania obrazu.
4. Grafika rastrowa a wektorowa – cechy
5. Piksele i subpiksele
6. Rozdzile pliku graficznego.
7. Jednostka dpi.
8. Formaty plików graficznych.
9. Programy przeznaczone do tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej.
10. Narzędzia wykorzystywane w edytorach grafiki rastrowej i wektorowej.
11. Warstwy w programach do obróbki grafiki
12. Histogram w programie graficznym>
13. Arkusz kalkulacyjny excel – cechy.
14. Typy wykresów.