Topologie sieci

Topologia to sposób połączenia komputerów i urządzeń w sieć. Jest to zbiór węzłów i łącz między nimi. Wybór odpowiedniej topologii sieci to jedno z pierwszych i najważniejszych zagadnień podczas projektowania sieci. Koszt sieci w bardzo dużym stopniu zależy właśnie od wyboru topologii, która z kolei determinuje:

  • liczbę aktywnych i pasywnych urządzeń,
  • odległość między węzłami sieci.

Rodzaje topologii fizycznych

Magistrala/szyna

(ang. Bus) – wszystkie elementy sieci podłączone są do pojedynczej magistrali (najczęściej kabel koncentryczny 10Base-2 o maksymalnym zasięgu 185 m lub10Base-5 do 500 m). Na obu końcach magistrali montuje się terminatory, czyli specjalne oporniki które symulują nieskończenie długi kabel eliminując tym samym odbicia sygnału, które mogłyby zakłócić transmisję do stacji końcowych.
Sieć zbudowana w oparciu o topologię magistrali umożliwia tylko jedną transmisję o przepustowości 10 Mb/s w danym momencie. Sygnał nadany przez jedną ze stacji jest odbierany przez wszystkie, jednak interpretowany jest tylko przez stację o adresie docelowym. Bardzo łatwe jest jednak przechwycenie danych w takiej sieci.

Pierścień

(ang. Ring) – poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień. Uszkodzenie jednej stacji umożliwia dalszą transmisje. Jest to ekonomiczne rozwiązanie zapewniające protekcję, często stosowane w segmencie sieci MAN.
Szczególnym przypadkiem jest podwójny pierścień (lub nawet poczwórny),  gdzie poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie zapewniając optymalną protekcję. W pierścień mogą być zarówno podłączane komputery jak i urządzenia sieciowe (co się częściej zdarza). Jest to struktura bardzo popularna w segmencie sieci MAN.

Gwiazda

(ang. Star) – stacje (terminale) podłączone są do jednego, wspólnego punktu centralnego, w którym znajduje się koncentrator (hub) lub przełącznik (switch).
Podstawową zaletą, która wyróżnia ten typ połączenia, spośród dwóch powyższych topologii, jest to, że jeśli uszkodzeniu ulegnie dowolna ilość stacji końcowych (za wyłączeniem centrali), cała sieć nadal funkcjonuje!

Gwiazda rozszerzona

Posiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne, które z kolei są punktami centralnymi dla kolejnych segmentów sieci.
Punktem centralnym powinno być urządzenie o najlepszych parametrach, ponieważ będzie przetwarzało największą ilość danych.

Drzewo

Budową przypomina topologię gwiazdy rozszerzonej. Jest kombinacją topologii gwiazdy i magistrali. Patrząc od strony urządzenia centralnego, urządzenia końcowe są urządzeniemi centralnymi dla kolejnych rozgałęzień. Taki rodzaj połączenia sieci często jest stosowany w przypadku bardziej rozbudowanych sieci lokalnych, gdzie sieć, obejmuje większą liczbę stacji końcowych niż pozwala na to topologia gwiazdy. Jest jedną z najczęściej stosowanych topologii w sieciach LAN.

Siatka/Struktura kratowa

(ang. Mesh) – oprócz koniecznych połączeń, sieć zawiera połączenia nadmiarowe, co w najwyższym stopniu zabezpiecza przed przerwami w dostępie do sieci. Rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność – czyli w sieciach szkieletowych, bądź też w centrach biznesowych. Jest to struktura bardzo popularna w segmencie sieci WAN.
Szczególnym przykładem struktury oczkowej jest siatka – czyli połączenie węzłów każdy z każdym.

Rodzaje sieci

Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą za pomocą dowolnego medium transmisyjnego w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, np.:

  • korzystania ze wspólnych urządzeń peryferyjnych i sieciowych (skanery drukarki);
  • korzystania za wspólnego oprogramowania;
  • korzystania z centralnej bazy danych;
  • przesyłania danych (jak poczta elektroniczna, pliki itp.).

Rodzaje sieci

Sieci komputerowe mogą być sklasyfikowane w zależności od sposobu dostępu do zasobów oraz ze względu na obszar działania.

W zależności od sposobu dostępu do zasobów rozróżnia się dwa rodzaje sieci:

Klient-serwer – sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający dane.

Peer-to-peer (sieć równoprawna) – sieć, w której wszystkie urządzenia są równoprawne.

Przykładem sieci typu klient –serwer może być sieć oparta na domenie Active Directory. W sieci znajduje się centralny serwer (kontroler domeny) zarządzający uprawnieniami, który może pracować jako serwer plików (udostępniających dane) lub serwer wydruku (udostępniający drukarki).

Transmisja typu klient-serwer jest wykorzystywana także w przypadku wielu usług w internecie – np. strony WWW są umieszczane na serwerach, z których są pobierane za pomocą przeglądarki internetowej.

Komputery pracujące w sieci peer-to-peer są równoprawne wobec siebie, tak samo jak ma to miejsce w przypadku grupy roboczej w systemie Windows. Każdy z komputerów pełni zarówno rolę klienta (pobierając dane z innego urządzenia), jak i serwera (dla innych urządzeń korzystających z udostępnionych zasobów).

Ze względu na obszar działania sieci komputerowej rozróżnia się sieci:

LAN– (ang. Local Area Network) – sieć lokalna działająca na niewielkim, ograniczonym obszarze;

MAN – (ang. Metropolitan Area Network) – sieć działająca na większym obszarze, np. miasta;

WAN – (ang. Wide Area Network) – sieć rozległa działająca na dużym obszarze, np. polak;

Przykładem sieci lokalnej LAN jest sieć obejmująca swoim zasięgiem budynek szkoły. Najczęściej spotyka się sieci zbudowane z wykorzystaniem technologii Ethernet.

Sieciami rozległymi można nazwać sieci dużych firm łączące oddziały na terenie całego kraju. Mianem sieci rozległej określamy również Internet, który swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Tego rodzaju sieci korzystają z wielu technologii transmisji na dalekie odległości , takich jak Frame Relay, ATM, DSL

Instalacja oprogramowania

Zadanie

  1. Sprawdź czy masz zainstalowaną przeglądarkę internetową Chromium (odpowiednik Chrome z SO Windows), jeżeli przeglądarka nie jest zainstalowana używając Centrum Oprogramowania zainstaluj ją i ustaw ją jako domyślną przeglądarkę dla systemu. (s:2)