PhpMyAdmin (Użytkownicy, prawa, Import, Export)

Zadanie 1 (do zadania wykonań odpowiednie screeny):

 1. Stwórz użytkownika o nazwie: pracownik, z dostępem tylko i wyłącznie lokalnym.
 2. Użytkownik pracownik ma mieć hasło: tajne1234.
 3. Stwórz bazę firmaos i nadaj dla użytkownika pracownik uprawnienie do tej bazy wszystkie poza administracyjnymi. Baza ma mieć ustawione kodowanie utf8_polish_ci.
 4. W tej bazie stwórz tabele: pracownicy (pola: id [ai], nazwisko, imię, pesel i stanowisko)
 5. Dodaj do tej tabeli 5 dowolnych pracowników.
 6. W tej bazie stwórz tabele: siedziby (pola: id [ai], nazwa, adres).
 7. Dodaj 3 dowolne siedziby.
 8. Do tabeli pracownicy dodaj po kolumnie id kolumnę siedziba_id gdzie domyślną wartością będzie 2.
 9. Użytkownik o id = 1 i id =3 są pracownikami siedziby, która ma id 3. Pracownik o id = 4 jest pracownikiem w siedzibie o id = 2. Nanieś wszystkie zmiany na tabele.
 10. Dodaje 2 kolejnych pracowników do tabeli pracownicy. 1 z nich jest pracownikiem w siedzibie 1 a drugi w siedzibie 2.
 11. Zmień imię i nazwisko 1 użytkownika na: Grzegorz Łapiński.
 12. Usuń użytkownika z tabeli pracownicy o id: 2.
 13. Znajdź wszystkich pracowników, którzy pracują w firmie o id siedziby = 2
 14. Znajdź wszystkich pracowników, którzy mają w nazwisku człon: ski. Zapisz odpowiedzialny za to kod SQL.
 15. Stwórz użytkownika o nazwie: pracownik2, z dostępem tylko i wyłącznie lokalnym.
 16. Użytkownik pracownik2 ma mieć hasło: tajne2345.
 17. Nadaj dla użytkownika pracownik2 uprawnienie do bazy firmaos, takie by miał tylko możliwość wyświetlania i dodawania nowych rekordów.
 18. Będąc zalogowanym na koncie pracownik2 dodaj nowego pracownika do tabeli pracownicy. Utwórz i zapisz odpowiedzialny za to  kod PHP.
 19. Spróbuj usunąć tego nowo dodanego pracownika z konta pracownik2. (Jaki jest tego efekt?)
 20. Przeloguj się na użytkownika pracownik.  Wyeksportuj do pliku cała bazę firmaos.
 21. Usuń tabele siedziby.
 22. Spróbuj zaimportować wszystkie tabele z firmaos. (Jaki jest tego efekt?)
 23. Usuń wszystkie tabele i spróbuj zaimportować cała bazę raz jeszcze. (Jaki jest tego efekt?)

Zadanie 2 (do zadania wykonań odpowiednie screeny, stwórz plik pdf z opisanymi screenami, potwierdzającymi wykonanie zadania. Plik pdf zamieść na blogu.):

 1. Stwórz użytkownika szkoła.
 2. Ten użytkownik szkola ma mieć dostęp do bazy db_szkola.
 3. W bazie db_szkola są 2 tabele: uczniowie(id[ai], imię, nazwisko, klasa) oraz Nauczyciele (id[ai]imię, nazwisko, przedmiot) utwórz te tabele.
 4. Wprowadź 5 swoich uczniów i 3 nauczycieli do tabeli.
 5. Używając wiersza poleceń wyświetl zawartość 2 tabeli.
 6. Stwórz użytkownika uczniowie, który ma dostęp do  db_szkola i może tylko wyświetlić zawartość.
 7. W eksportuj każdą z tabel osobno. (zawartość tych plików wklej do pdf)
 8. Usuń db_szkola oraz użytkowników: szkola i uczniowie.

MySQL – Wiersz poleceń

Kurs Podstaw MySQL autorstwa Piotra Jędrusik

W Kursie znajdziemy:

 1. Tworzymy bazę.
 2. Tworzymy tabele.
 3. Dodawanie nowych rekordów.
 4. Pobieranie informacji.
 5. Określenie kryteriów pobierania danych.
 6. Sortowanie wyników zapytania.
 7. Ograniczanie wyników zapytań.
 8. Łączenie i nazywanie wartości kolumn wyjściowych.
 9. Praca z datami.
 10. Dopasowanie do wzorca.
 11. Tworzenie podsumowań.
 12. Pobieranie informacji z wielu tabel.
 13. Usuwanie i aktualizacja istniejących rekordów.
 14. Zmiana struktury tabel.
 15. Podsumowanie.