MySQL – Wstęp (polecenia i typy danych)

Załączniki

 1. MySQL Wstęp – podstawowe polecenia
 2. Typy danych MySQL

 1. Jak wykorzystywany jest AUTO_INCREMENT?
 2. Co oznacza, że dana kolumna ma ustawiony atrybut PRIMARY KEY?
 3. Jaki typ danych wykorzystasz jeżeli będziesz chciał zapisać datę i czas w formacie YYYY-MM-DD HH-MM-SS?
  1. DATE
  2. TIMESTAMP
  3. TIME
  4. YEAR
 4. Jaki typ danych wykorzystasz jeżeli będziesz chciał zapisać liczbę 1231,42?
  1. TINYINT
  2. INT
  3. FLOAT
  4. BIGINT
 5. Który z typów może przechowywać przechowywać wartości wybrane z danej listy więcej niż 64?
  1. SERIAL
  2. ENUM
  3. BOOL
  4. SET
 6. Co otrzymamy używając polecenia:
  • SELECT Nazwa,cena FROM produkt;
  • SELECT nazwa FROM produkt WHERE nazwa LIKE ‘Ołówek%’
  • INSERT INTO produkty (IdKategoria, Nazwa, Ilosc, Cena)
   VALUES (2,’Długopis’,3,14.50)
  • UPDATE produkty
   SET Ilosc=100, cena=1,50
   WHERE nazwa LIKE ‘Ołówek%’
  • DELETE FROM produkty where ilosc<50;