Wolność Oprogramowania

GNUGNU to uniksopodobny system operacyjny złożony wyłącznie z wolnego oprogramowania. Jego nazwa to rekurencyjny akronim od słów GNU to Nie Unix (ang. GNU’s Not Unix). GNU zapoczątkowany został przez Richarda Stallmana i był pierwszym projektem Fundacji Wolnego Oprogramowania (ang. Free Software Foundation, FSF). Projekt mający na celu stworzenie GNU to Projekt GNU, a programy przez niego wydawane nazywane bywają pakietami GNU lub programami GNU. Podstawowe składniki systemu to zestaw kompilatorów GNU Compiler Collection (GCC), narzędzia programistyczne GNU Binary Utilities (binutils), powłoka bash, biblioteka standardowych funkcji języka C GNU C Library (glibc) i narzędzia GNU Coreutils (coreutils).
Pomimo tego, że większość elementów systemu została już dawno skompletowana i jest w powszechnym użyciu od ponad dziesięciu lat, oficjalne jądro GNU, Hurd, jest niekompletne i nie wszystkie elementy mogą z nim współpracować. Z tego powodu większość użytkowników systemu GNU używa jądra Linux.  Wiele programów GNU zostało dodatkowo przeniesionych na inne systemy operacyjne, jak np. Microsoft Windows, Solaris, Mac OS czy różnorakie warianty systemu BSD.
Specjalnie na użytek Projektu GNU napisano licencje GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) i GNU Free Documentation License (GFDL), obecnie używane także przez wiele projektów z nim niezwiązanych.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU

Richard Matthew Stallman

Free Software Foundation

Free Software Foundation (Fundacja Wolnego Oprogramowania) – najważniejsza instytucja sponsorująca Projekt GNU, założona w 1985 roku przez Richarda Stallmana. Misją FSF jest tworzenie, ochrona i promocja wolności użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozprowadzania programów komputerowych oraz obronę praw użytkowników Wolnego Oprogramowania.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation

Wolne Oprogramowanie

Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.

 1. wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0)
 2. wolność analizowania programu oraz dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
 3. wolność rozpowszechniania kopii programu (wolność 2)
 4. wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).

Wolności pierwsza i trzecia mogą być spełnione tylko wtedy, gdy dostępny jest kod źródłowy oprogramowania.

Wśród różnych rodzajów licencji wolnego oprogramowania można wyróżnić:

 • GNU GPL/GNU LGPL
 • BSD
 • X11 (popularnie zwana też MIT)
 • Licencja Artystyczna
 • Domena publiczna

i wiele innych. Spis wszystkich licencji Wolnego Oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej projektu GNU

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie

Open Source

Open Source

Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_source

Pytania:

 1. Wymień wolności przysługujące użytkownikowi wg założeń  free software.

Zadania:

 1. Wyszukaj informacji w internecie i napisz krótką notkę biograficzna o Richardzie Stallmanie. (s:400) (f)
 2. Wyszukaj informacji w internecie i napisz co oznacza skrót GNU (f).
 3. Znajdź 3 aplikacje  i krótko je opisz (s:200) opartych na  GNU PL. (f)