MySQL – Wiersz poleceń

Kurs Podstaw MySQL autorstwa Piotra Jędrusik

W Kursie znajdziemy:

 1. Tworzymy bazę.
 2. Tworzymy tabele.
 3. Dodawanie nowych rekordów.
 4. Pobieranie informacji.
 5. Określenie kryteriów pobierania danych.
 6. Sortowanie wyników zapytania.
 7. Ograniczanie wyników zapytań.
 8. Łączenie i nazywanie wartości kolumn wyjściowych.
 9. Praca z datami.
 10. Dopasowanie do wzorca.
 11. Tworzenie podsumowań.
 12. Pobieranie informacji z wielu tabel.
 13. Usuwanie i aktualizacja istniejących rekordów.
 14. Zmiana struktury tabel.
 15. Podsumowanie.