Historia systemów UNIX/Linux

UNIX

Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

Unix miał duży wkład w rozwój systemów operacyjnych, wprowadzając wiele koncepcji będących w powszechnym użyciu do dziś. Do najbardziej znaczących należy idea hierarchicznego systemu plików oraz reprezentacji niemal wszystkich składników systemu jako plików (również urządzeń peryferyjnych). Twórcy systemu zastosowali podczas jego tworzenia wiele nowatorskich rozwiązań oraz założeń projektowych. Wbrew panującemu wówczas trendowi, kod Uniksa został napisany w języku wysokopoziomowym, co umożliwiało jego łatwą migrację na kolejne platformy sprzętowe. Narzędzia systemowe zostały zaprojektowane zgodnie z regułą KISS mówiącą, że programy powinny być proste i realizować dobrze jedną rzecz.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Unix

„Drzewo genealogiczne” Uniksa

System uniksopodobny

System uniksopodobny – mianem tym określa się system operacyjny zbliżony budową do systemu Unix, jednakże niewywodzący się bezpośrednio lub pośrednio z kodu BSD lub System V. Oznacza to, że kod źródłowy systemu został napisany od zera lub został zaczerpnięty z innego systemu niebędącego systemem Unix. System taki posiada interfejs programistyczny i interfejs użytkownika zbliżony do standardów używanych przez systemy Unix lub oparty jest na standardach POSIX.
Współcześnie najpopularniejszymi systemami uniksopodobnymi są: GNU/Linux, system FreeBSD (do wersji 4.4BSD Lite jest w pełni i formalnie Uniksem) i jego pochodne.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_uniksopodobny

 Linux

Tux - logo LinuxaLinux – rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Linux jest jednym z przykładów wolnego i otwartego oprogramowania: jego kod źródłowy może być dowolnie wykorzystywany, modyfikowany i rozpowszechniany.
Pierwsza wersja jądra Linux została udostępniona publicznie 17 września 1991 dla architektury komputera PC. Do jądra dołączono narzędzia systemowe i biblioteki z projektu GNU aby otrzymać nadający się do użytku system operacyjny. Z tego powodu powstała też alternatywna nazwa kompletnego systemu: GNU/Linux. Obecnie jest on udostępniany w formie licznych dystrybucji Linuksa, które składają się z jądra (niekiedy zmodyfikowanego w stosunku do oficjalnej wersji) i zestawu pakietów oprogramowania dobranego do różnorodnych wymagań.
Najbardziej znanym zastosowaniem Linuksa są środowiska serwerowe, dla których komercyjne wsparcie oferują również duże firmy komputerowe jak IBM, Sun Microsystems, Dell, Hewlett-Packard, Red Hat i Novell. Linux działa na szerokiej gamie sprzętu komputerowego, wliczając komputery biurkowe, superkomputery i systemy wbudowane, takie jak telefony komórkowe i routery.

Linus Torvalds, twórca jądra Linuksa

Historia Linuksa rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy to fiński programista, Linus Torvalds poinformował o hobbystycznym tworzeniu przez siebie niedużego, wolnego systemu operacyjnego, przeznaczonego dla procesorów z rodzin i386 oraz i486.
Linus stworzył jednak tylko jądro, pełny system operacyjny potrzebował jeszcze powłoki systemowej, kompilatora, bibliotek itp. W roli większości z tych narzędzi użyto oprogramowania GNU. Jedną z pierwszych dystrybucji były opublikowany 16 lipca 1993 Slackware Linux czy założony miesiąc później Debian.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Linux

Zadania:

 1. Wyszukaj informacji w internecie i napisz krótką notkę biograficzna o Linus Torvalds. (s:400) (f)
 2. Wyszukaj informacji w internecie i napisz jak powstała nazwa LINUX(etymologia słowa). (s:200)
 3. Wyszukaj informacji w internecie i napisz jaka jest różnica w określeniach Linux i GNU/Linux. (s:100)
 4. OS Android (źródło):
  1. na co przeznaczony jest dany SO
  2. na jakiej oparty jest licencji
  3. jaka firma obecnie zajmuje się OS Android
  4. na jakim jądrze jest oparty
  5. Zamieść logo(f) i screen androida (f)
 5. Chrome (przeglądarka internetowa) (źródło):
  1. jaka firma obecnie zajmuje się Chrome
  2. na jakich cześciowo aplikacjach oparty jest Chrome
 6. Projekt Mozilla (źródło):
  1. słowem Mozilla określamy?
  2. Jaka popularna obecnie przeglądarka wywodzi się z projektu Mozilla (f)(v).