Instalacja PHP

UWAGA! Do każdego polecenia zrób screena i podpisz co on obrazuje.

PHP – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron
internetowych w czasie rzeczywistym.

PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK). Implementacja PHP wraz z serwerem WWW Apache oraz serwerem baz danych MySQL określana jest jako platforma AMP (w środowisku Linux – LAMP, w Windows – WAMP). Ponadto PHP można uruchomić na serwerze IIS (Windows) oraz w chmurze Windows Azure.

sudo aptitude update

Wyszukaj wszystkie paczki związane z

sudo aptitude search php5

Odnajdź pakiet libapache2-mod-php5 i go zainstaluj:

sudo aptitude install libapache2-mod-php5

Sprawdź jakie pakiety zostaną zainstalowane.

Powinieneś otrzymać komunikat:

Creating config file /etc/php5/cli/php.ini with new version update-alternatives: użycie /usr/bin/php5 jako dostarczającego /usr/bin/php (php) w tryb auto.

Zresetuj serwer apache2.

Otwórz do plik:

/etc/php5/cli/php.ini

zapoznaj się z opisami zmiennych konfiguracyjnych (nic nie zmieniaj):

  •  post_max_size
  • display_errors

W katalogu /var/www i stwórz plik index.php o zawartości :

<?php phpinfo(); ?>

Aby sprawdzić czy czy php działa przejdź na strone http://localhost/ . Jeżeli na tej stronie nie wyświetla się informacja o konfiguracji php to sprawdź czy istnieje  plik index.html i usuń go.

Przejdź na stworzona przez siebie stronę i sprawdź jaka jest jej zawartość.

Sprawdź jaka jest wartość zmiennych:

  • post_max_size
  • display_errors

Zmień wartość tych zmiennych wg informacji zwartych w pliku php.ini.

Sprawdź czy informacje się zmieniły.

Instalacja biblioteki CURL.

Sprawdź zawartość katalogu:

/etc/php5/apache2/conf.d/

Zainstaluj CURL:

sudo aptitude install php5-curl

Sprawdź zawartość katalogu:

/etc/php5/apache2/conf.d/

Zresatuj serwer apache. Otwórz otwarta utworzoną wcześniej stronę index.php i sprawdź jakie nowe informacje się pojawiły (odszukaj CURL). Przejdź do pliku:

/etc/php5/conf.d/curl.ini

i zmień jego zawartość w następujący sposób:

; configuration for php CURL module
; extension=curl.so

Zresetuj serwer apache i sprawdź czy zmieniła się konfiguracja (index.php).

Zadanie:

  1. Sprawdź w internecie jakie wymagania ma najnowsza wersja skryptu WordPress.