Umieszczanie i tworzenia tła

  1. Background
  2. Alternatywnych arkuszy stylów

Zadanie:

Wybierz sobie 3 dni z listy „Kalendarz świąt nietypowych” i przygotuj wizualizacje dla strony szkoły przy pomocy pobranej paczki (pobierz). Zmień obrazek w „topie” i background strony używając pliku zmien.css.

Przygotuj 3 różne pliki zmian.css nazwyając je:

  • zmien1.css
  • zmien2.css
  • zmien3.css

Użyj kodu do tworzenia i wstawiania alternatywnych arkuszy stylów.

Uwaga! Strona ma działać poprawnie dla rozdzielczości 1280×1024 oraz 1024×768. Musisz zastosować „łagodne” przechodzenie tła.

Listę strona do wykorzystania w grafice oraz do tworzenia stron znajdziesz na Blue Vertigo.

Wykorzystując dane obrazki sprawdź na jakiej jest licencji i czy masz prawo do korzystania z niego.

Wszystkie pliki wrzuć do:

http://twojlogin.8hp.pl/bg/index.html