Rodzaje sieci

Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą za pomocą dowolnego medium transmisyjnego w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, np.:

  • korzystania ze wspólnych urządzeń peryferyjnych i sieciowych (skanery drukarki);
  • korzystania za wspólnego oprogramowania;
  • korzystania z centralnej bazy danych;
  • przesyłania danych (jak poczta elektroniczna, pliki itp.).

Rodzaje sieci

Sieci komputerowe mogą być sklasyfikowane w zależności od sposobu dostępu do zasobów oraz ze względu na obszar działania.

W zależności od sposobu dostępu do zasobów rozróżnia się dwa rodzaje sieci:

Klient-serwer – sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający dane.

Peer-to-peer (sieć równoprawna) – sieć, w której wszystkie urządzenia są równoprawne.

Przykładem sieci typu klient –serwer może być sieć oparta na domenie Active Directory. W sieci znajduje się centralny serwer (kontroler domeny) zarządzający uprawnieniami, który może pracować jako serwer plików (udostępniających dane) lub serwer wydruku (udostępniający drukarki).

Transmisja typu klient-serwer jest wykorzystywana także w przypadku wielu usług w internecie – np. strony WWW są umieszczane na serwerach, z których są pobierane za pomocą przeglądarki internetowej.

Komputery pracujące w sieci peer-to-peer są równoprawne wobec siebie, tak samo jak ma to miejsce w przypadku grupy roboczej w systemie Windows. Każdy z komputerów pełni zarówno rolę klienta (pobierając dane z innego urządzenia), jak i serwera (dla innych urządzeń korzystających z udostępnionych zasobów).

Ze względu na obszar działania sieci komputerowej rozróżnia się sieci:

LAN– (ang. Local Area Network) – sieć lokalna działająca na niewielkim, ograniczonym obszarze;

MAN – (ang. Metropolitan Area Network) – sieć działająca na większym obszarze, np. miasta;

WAN – (ang. Wide Area Network) – sieć rozległa działająca na dużym obszarze, np. polak;

Przykładem sieci lokalnej LAN jest sieć obejmująca swoim zasięgiem budynek szkoły. Najczęściej spotyka się sieci zbudowane z wykorzystaniem technologii Ethernet.

Sieciami rozległymi można nazwać sieci dużych firm łączące oddziały na terenie całego kraju. Mianem sieci rozległej określamy również Internet, który swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Tego rodzaju sieci korzystają z wielu technologii transmisji na dalekie odległości , takich jak Frame Relay, ATM, DSL