Zagadnienia powtórzeniowe – CSS

Zagadnienia powtórzeniowe – CSS

1. CSS – co to jest?, do czego służy?
2. Sposoby dołączania stylów (lokalny, wewnętrzny, zewnętrzny, alternatywny).
3. Znaczniki span i div.
4. Kaskadowość (ważność) arkuszy stylów.
5.Selektory elementów
6. Selektory atrybutów
7. Klasy selektorów
8. Pseudoklasy (:active; :link; :visited; :hover)
9. Właściwości CSS – czcionka (wielkość; rodzaj; styl; grubość)
10.  Właściwości CSS – tekst ( kolor; dekoracja; wyrównanie; wcięcie)
11.  Właściwości CSS – tło (kolor, tło obrazkowe, pozycja)
12.  Właściwości CSS – obramowanie (kolor; styl; grubość)
13. Pozycjonowanie (relatywne; absolutne; nakładanie)
14. Model blokowy (marginesy; marginesy wewnętrzne)