Selektory atrybutów

Selektory atrybutów

Zapoznaj się z tematami umieszczonymi w rozdziale „Selektory atrybutów” i wykonaj poniższe zadania:

Wykorzystując arkusze stylów oraz selektory atrybutów, zdefiniuj style, które pozwolą na wyswietlenie tekstów umieszczanych w akapicie w różnych kolorach w zależności od wyrównania tych tekstów na stronie:
– dla tekstów wyrównanych do lewej – kolor niebieski;
– dla tekstów wyśrodkowanych – kolor zielony;
– dla tekstów wyrównanych do prawej – kolor czerwony
– dla tekstów umieszczonych w znaczniku <h2> – kolory będą różne w zależności od zastosowanej wielkosci czcionki: czcionka o rozmiarze 16pt – kolor żółty; czcionka o rozmiarze 18pt – kolor brązowy
– dla tytułów które składają się z kilku wyrazów (np. Ten tytuł składa się z kilku wyrazów): podkreślenie i czcionka 22pt;
– dla tekstów, którym został nadany atrybut TITLE z wartością, która rozpoczyna się od „to”:kursywa 20pt

Napisz styl oraz przykład zastosowania.
Rozwiąż zadanie i prawidłowo umieść je we wpisie w swoim e-zeszycie.