Selektory elementów

Zapoznaj się z tematami umieszczonymi w rozdziale „Selektory elementów” i rozwiąż poniższe zadania:

W jaki sposób rozwiązać zadanie i prawidłowo umieścić je we wpisie na swoim e-zeszycie:

1. Napisz styl który dla wszystkich akapitów w dokumencie ustawi kolor tła na zielony.

p{backgorund-color: green}

Zastosowane do:

<p>Ten akapit będzie miał kolor zielony</a>

Pytania:

  1. Stwórz styl który dla wszystkich span w dokumencie znajdujących się w akapitach (p) ustawi kolor tła na czerwony oraz podkreśli tekst.
  2. Stwórz styl który dla wszystkich div ustawi kolor tła na niebieski, kolor tekstu na żółty, a dla znajdujących się wewnątrz tych div linków usunie podkreślenie i ustawi kolor czcionki na biały.
  3. Ustaw dla całej strony (wszystkich elementów) używaną czcionkę jako Arial oraz kolor tła jako różowy.
  4. Stwórz styl który dla wszystkich linków znajdujących się wewnątrz akapitów ustawi kolor na czerwony, a te które znajdują się jeszcze wewnątrz span ustawi pochylanie.
    <p>To jest mój akapit i <a href="#1">mam tutaj linki</a>, które znajdują się także <span><a href="#2">wewnatrz</a></span> znacznika span.
  5. Stwórz styl który dla wszystkich linków znajdujących się wewnątrz akapitów ustawi kolor na czerwony, a te które NIE znajdują się jeszcze wewnątrz span ustawi pochylanie.
  6. Napisz styl, który dla wszystkich linków znajdujących się w po span będą miały kolor tekstu niebieski. Wszystkie pozostałe linki mają być koloru czerwonego.
  7. Napisz styl, który dla wszystkich znajdujących się bezpośrednio w akapicie linków i span ustawi kolor tła na czerwony. Jeżeli link lub span znajduje się w akapicie wewnątrz innego znacznika kolor pozostaje bez zmian.
  8. Napisz JEDEN styl, który dla classy mojatabelka i mojakapit ustawi takie same wartości: kolor tła niebieski i kolor czcionki pomarańczowy.