Linux – zadania z wiersza poleceń

 1. Napisz polecenie które sprawdza na jakim koncie jesteś obecnie zalogowany.
 2. Jak uzyskać pomoc dla polecenia ls?
 3. Znajdujesz się w katalogu
  /etc

  masz przejść przy pomocy jednego polecenia do katalogu

  /home/janek/mp3

  napisz dwie wersje polecenie

 4. Jakim poleceniem zmienisz swoje hasło.
 5. Za pomocą polecenia mv zmień nazwę pliku infoC na nazwę plikDoUsuniecia z opcją tworzenia kopi w  przypadku, gdy istnieje już plik o takiej nazwie.
 6. Napisz polecenie, dzięki któremu możemy przelogowć się na konto janeknowak.
 7. Stwórz plik uczniowie, o zawartości:
  Kowalski Jan
  Nowak Apolonia
  Wena Joanna
  Adamski Piotr
  Walach Anna
  Nowicki Adam

  Napisz polecenie, które wyświetli wszystkich studentów, których nazwisko zaczyna się na literę W, a  wynik zapisze do pliku data.dat

 8. Napisz polecenie, które do stworzonego w zadaniu poprzednim pliku studenci dopisz przy pomocy polecenia echo twoje imię i nazwisko.
 9. Napisz polecenie, które wyświetli zawartość katalogu /etc wg czasu modyfikacji wynik zapisz do pliku  katalog_czas.txt
 10. Utwórz katalog o nazwie katalogB z plikami o nazwach plikA, plikB, plikC. Napisz jedno polecenie,  które usunie ten katalog wraz z plikami się w nim znajdującymi.
 11. Znajdując się w swoim katalogu domowym aktualne datę zapisz do pliku czas.txt znajdującym się w  katalogu podrzędnym(względem twojego katalogu domowego) czas.