C++ Poziom 2 – zadania

Masz tablicę 100-elementową składających się z licz całkowitych w przedziale <10,50>. napisz funkcję która:

  1. znajdzie największą liczbę
  2. znajdzie najmniejszą liczbę
  3. policzy ile razy występuje dana liczba
  4. policzy ile razy występują liczby z zadanego przedziału
  5. obliczy sumę tych liczb
  6. obliczy sumę liczb parzystych/nieparzystych
  7. policzy ilość występowanie liczb podzielnych przez zadaną liczbę
  8. obliczy średnią tych liczb
  9. wyświetli liczby posortowane w kolejności rosnącej/malejącej
  10. która wyświetli wszystkie unikatowe liczby wraz z częstotliwością ich występowania.

Przygotuj się także z zadań, które były wykonywane w kursie z Poziomu 2