Ustawienia BIOS Setup przed instalacją systemu.

Ustawienia BIOS Setup przed instalacją systemu.

Jeżeli system operacyjny będzie instalowany z nośnika typu CD/DVD, należy tak ustawić BIOS Setup płyty głównej, aby pierwszym urządzeniem inicjonowanym (startowym, botującym) podczas uruchamiania komputera był napęd optyczny – to warunek rozpoczęcia instalacji. Niektóre BIOS-y zawierają funkcję BOOT Menu uruchamianą np. jednym z klawiszy funkcyjnych podczas inicjacji komputera, dzięki czemu można wybrać urządzenie startowe bez potrzeby modyfikacji ustawień BIOS Setup.

W zależności od wersji i producenta BOS-u opcje umożliwiające wybór priorytetów inicjacji urządzeń przy starcie mogą się ukrywać pod różnymi nazwami np:

  • Boot Device Priority  w sekcji BOOT
  • Select Bot Device w sekcji Advenced Bios Features,
  • Boot Options  w sekcji System Configuration

UWAGA

Po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego pierwszym urządzeniem inicjowanym przy starcie komputera powinien być twardy dysk (dostęp do BIOS Setup i Startup Menu powinien być zabezpieczony hasłem). Uniemożliwi to uruchomienie nieautoryzowanego oprogramowania z innego urządzenia, np. napęd optyczny czy USB.

Tryb AHCI

Tryb AHCI a instalacja systemu Windows XP. Jeżeli w BIOS Setup dla kontrolera SATA będzie uruchomiony tryb AHCI (ang. Avenced Host Controler Interface), to w przypadku instalacji systemu Windows XP mogą pojawiać się problemy (brak obsługi AHCI), które można próbować rozwiązać następująco:

  • Wyłaczając tryb AHCI  z poziomu BIOS Setup (np. w BIOS Setup InsydeH2O opcja SATA Controller Mode powinna być ustawiona w trybie Compatible);
  • Dołączając sterowniki kontrolera SATA podczas instalacji systemu Windows XP np. z dyskietki