Budowa, architektura i system plików SO – pytania z egzaminu zawodowego

Ćwiczenia:

 1. Napisz zalety i wady systemu plików FAT.  (s:400)
 2. Opisz możliwości NTFS. (s:400)
 3. Wymień zalety systemów operacyjnych wielodostępnych. (s:200)
 4. Co to jest w SO wielozadaniowość z wywłaszczeniem? (s:200)
 5. Użyj program diagnostyczny chkds(f)  i napisz:
  1. Jakiej wielkości jest dysk
  2. Jaką wielkość ma pojedyńczy klaster dysku
  3. Ile jest łacznie wszystkich jednostek alokacji 
 6. Wymień główne funkcje systemu EFS (SO Windows). (s:200)
 7. Co oznacza skrót MBR? Do czego jest wykorzystywany? (s:200)
 8. Na jakiej licencjach są rozprowadzane SO z rodziny Linux 
 9. Wymień menagery bootowania używene przez Linux.
 10. Zamień prawa dostępu do plików na format liczbowy
  1. rwx-w—x
  2. r—w—x
  3. rwxrw—-
 11. Zamień prawa dostępu do plików na format „rwx”
  1. 700
  2. 751
  3. 644
 12. Jaki rodzaj kompresji jest wykorzystywany przy kompresji do formatu MP3?
 13. Jakim poleceniem w SO z rodziny Linux wyświetlimy liste procesów zalogowanego użytkownika?
 14. Co to jest MFT w systemie plików NTFS? (s:200)
 15. Napisz polecenie, którym z wiersza poleceń w SO Windows możesz sformatować dysk D.
 16. Użyj programu Scandisk, w jakich sytuacjach go stosujemy?  (f) (s:200)
 17. Jakim skrótem określamy główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera?
 18. Jakim poleceniem zmieniamy prawa dostępu do plików?