IPv4 – adres sieci i adres rozgłoszeniowy

Adresacja IPv4 – adres sieci i adres rozgłoszeniowy

Dla każdego adresu IP przypisanego do konkretnego urządzenia można określić dwa specyficzne adresy  – adres sieci i adres rozgłoszeniowy.

Adres sieci określa sieć, do której przynależy dany adres IP. Adres rozgłoszeniowy (ang. broadcast) to adres pozwalający na wysłanie informacji do wszystkich urządzeń w danej sieci.

Adres sieci jest określany jako liczba, która w części adresu IP identyfikującej hosta ma bity ustawione na 0. Adres rozgłoszeniowy dla danej sieci w części hosta ma bity ustawione na 1.

Adresy sieci są wykorzystywane w procesie przełączania pakietów IP — routery prze­chowują w tablicach routingu adresy sieci oraz adresy, przez które są one dostępne.

Sposób wyznaczania adresu sieci oraz adresu rozgłoszeniowego przedstawia przykład:

Przykład

Wyznaczanie adresu sieci oraz adresu rozgłoszeniowego

Adres IP:                                          77.213.126.82
Postać binarna:                               01001101 11010101 01111110 01010010

Jest to adres z klasy A, więc część sieci jest określana przez pierwsze 8 bitów, a adres sieci uzyskuje się przez ustawienie na ostatnich 24 bitach liczby 0.

Postać binarna adresu sieci:                            01001101 00000000 00000000 00000000
Postać dziesiętna adresu sieci:                        77.0.0.0
Postać binarna adresu rozgłoszeniowego:       01001101 11111111 11111111 11111111
Postać dziesiętna adresu rozgłoszeniowego:   77.255.255.255

Podział na klasy został wprowadzony w celu rozróżnienia wielkości sieci. Komunikacja  w obrębie jednej sieci nie wymaga używania routerów, które są niezbędne w przypadku komunikacji między sieciami.

W przypadku klasy A istnieje możliwość utworzenia 126 użytecznych adresów sieci:
od 1 do 126 (adres 0.0.0.0 nie jest wykorzystywany, sieć 127.0.0.0 jest siecią zarezerwowaną). Dla każdej z tych sieci można utworzyć po 16 777 216 adresów. Liczba adresów IP w sieci jest wyliczana na podstawie wzoru:

LIP=2n

gdzie: LIP— liczba adresów IP w sieci (liczba adresów do wykorzystania wymaga odjęcia pierwszego i ostatniego adresu rozgłoszeniowego), n — liczba bitów w części hosta.

Dla klasy B istnieje możliwość utworzenia 16 384 sieci. Liczba ta wynika z możliwych kombinacji w części sieci adresu — 64 kombinacje w pierwszym oktecie i 256 kombi­nacji w drugim. W każdej sieci należącej do klasy B istnieje możliwość zaadresowania 65 536 adresów (216).

W klasie C istnieje możliwość utworzenia ponad 2 mln sieci (32*256*256 = 2 097 152) po 256 adresów (28).

Tabela prezentuje właściwości poszczególnych klas adresów.

Klasa adresu Liczba bitów części sieci Liczba bitów części hosta Liczba dostępnych sieci Liczba dostępnych adresów w sieci
Klasa A 8 24 127 16 777 216
Klasa B 16 16 16 384 65 536
Klasa C 24 8 2 097 152 256