Upowszechnianie informacji

Czy rozpowszechniasz informacje w sieci?
Zapewne robisz to często.
Wpisy na portalu społecznościowym, pisanie bloga, komentarze, itp. są właśnie informacjami, które zostawiasz w sieci. Większość z nich jest publikowana w postaci tekstu. Edytory tekstu, w których tworzy się dokumenty i publikacje, mają wiele przydatnych cech i możliwości.

Zadanie
Przygotuj projekt Szkolnego Programu Informacyjnego zgodnie z poniższą instrukcją:
Odwiedź kilka stron informacyjnych i wypisz najważniejsze cechy informatycznej gazety. Opisz krótko, do czego można zastosować tę cechę w Szkolnym Portalu Informacyjnym. Pomoże Ci to zaplanować wygląd i zawartość Twojego Portalu

  1. W pracy nad projektem możesz się posłużyć dowolnym edytorem tekstu, np. MS Word lu Open Oficce.
  2. Zacznij od przygotowania struktury dokumentu.
  3. Przygotuj nagłówek. Do formatowania nagłówka możesz użyć jednego z szablonów oferowanych przez program.
  4. W podobny sposób przygotuj stopkę. Dodaj w niej numerację stron.
  5. Utwórz stronę tytułową projektu. W tym przypadku możesz również skorzystać z wbudowanych szablonów. Wypełnij je treścią i dostosuj formatowanie tekstu.
  6.  Przygotuj automatycznie uzupełniany spis treści, stosując style. Zapisz tytuły rozdziałów i podrozdziałów, z zachowaniem kolejności z zaplanowanej wcześniej struktury dokumentu.
  7. Utwórz spis treści.
  8. Zapisz dokument jako szablon.
  9. Wyślij do na pocztę nauczyciela.