Tabele baz danych – iloczyn kartezjąński

Relacja – tabela

Aby wyjaśnić pojęcie relacji, warto odświeżyć kilka istotnych informacji z matematyki i teorii zbiorów. Iloczyn kartezjański zawdzięcza swoją nazwę kartezjańskiemu układowi współrzędnych.

Jest to prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi.

Nazwa pojęcia pochodzi od łacińskiego nazwiska francuskiego matematyka i filozofa Kartezjusza (René Descartes),

który opisał tę ideę w 1637 r. w traktacie La Geometrie. Iloczynem kartezjańskim prostej A i B będzie zbiór punktów płaszczyzny zawartej między nimi (każdy punkt należący do tej płaszczyzny). Idąc tym tokiem myślenia, jeśli będziemy mieć dwa zbiory A i B, to iloczynem kartezjańskim tych zbiorów będzie taki zbiór C, w którym każdy element A będzie połączony z każdym elementem B. Prześledźmy tą sytuację na przykładzie.

Zbiór A przechowujący cyfry                                              Zbiór przechowujący imiona

Iloczynem kartezjańskim tych dwóch zbiorów będzie następujący zbiór C, w którym każdemu elementowi zbioru A, będzie odpowiadał element zbioru B: