Sieciowe serwery baz danych

Sieciowe serwery baz danych

ZAGADNIENIA

  • Historia powstania MySQL
  • Początki i rozwój serwera PostgreSQL
  • Komercyjne systemy bazodanowe

MySQL

Początki MySQL sięgają roku 1995, gdy Michael Widenius (znany jako Monty) rozpoczął pracę, wraz z Dawidem Axmarkiem, nad kodem bazy MySQL, który ukończyli w 1996 r. Projekt tworzony był w TCX DataKonsult AB i jako MySQL AB został sprzedany Sun Microsystems w 2008 r. Baza danych MySQL swoją nazwę prawdopodobnie odziedziczyła po córce Wideniusa – My. Monty stworzył jeszcze jeden SZBD oparty na MySQL oraz silniku Aria. Produkt znany jest jako MariaDB. 27 stycznia 2010 roku Sun Microsystems został przejęty przez Oracle za 7,4 miliardów dolarów na podstawie porozumienia podpisanego 20 kwietnia 2009 r. Od tego czasu MySQL rozwijany jest przez Oracle. Mimo że kod MySQL dostępny jest na licencji GPL, ma również wersje komercyjne, które cechuje rozszerzona funkcjonalność. SZBD MySQL wykorzystywany jest bardzo często przez firmy hostingowe, ponieważ cechuje go duża szybkość transakcji.

Nie zmniejsza to stabilności, szybkości i wysokiej funkcjonalności pozostałych systemów, takich jak PostgreSQL. Systemy bazodanowe, podobnie jak systemy operacyjne, mają swoich zwolenników i przeciwników, a spory toczone pomiędzy nimi przypominają „święte wojny” na tle religijnym. Celem tego podręcznika nie jest testowanie wydajności i funkcjonalności obu systemów, tylko przygotowanie przyszłych informatyków do stawiania pierwszych kroków w administracji i konfiguracji SZDB.

PostgreSQL jest jednym z najstarszych i najlepiej przetestowanych serwerów bazodanowych. Serwer ten ma bardzo wiele rozszerzeń w formie wtyczek (plugins), które sprawiają, że może konkurować z komercyjnymi SZBD najwyższej klasy. Historia stgreSQL sięga roku 1970, kiedy to na uniwersytecie Berkeley powstał projekt Inter aktywnej Grafiki w Systemie Wyszukiwawczym (INGRES). W1980 r. poprawioną wersję skrócono do Postgres. W 1993 r. projekt oficjalnie zakończono w Berkeley. Rozwojem Postgresa zajęła się społeczność open source pod nazwą Postgres95. Ponieważ system Sten wspierał SQL, jego nazwa została zmieniona na PostgreSQL, którą nosi do dziś. PostgreSQL wykorzystują z powodzeniem firmy i instytucje przetwarzające duże ilości danych, np. Skype, United States Federal Aviation Administration (FAA). Instalację PostgreSQL można przeprowadzać na różne sposoby w zależności od przeznaczenia systemu operacyjnego. Oprócz wymienionych wyżej systemów, które omawiane są ze wzglądu na popularne oraz na łatwy i darmowy dostęp (każdy może je za darmo pobrać i testować), istnieją również systemy komercyjne, które oprócz profesjonalnych zastosowań cechuje wysoka cena. Ze względu na to, iż w przypadku chęci użycia produktów firmy Microsoft czy Oracle należy przygotować się na wydatek kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, stosowane są one w firmach, które stać również na przeprowadzanie szkoleń z obsługi tych systemów, i Nie bez znaczenia pozostaje to, że większość narzędzi prezentowanych w obrębie tego podręcznika ma interfejsy zbliżone do ww. komercyjnych rozwiązań. Dokładne poznanie sposobu administrowania, użytkowania i projektowania przy użyciu MySOL i PostgreSQL będzie bardzo pomocne w wypadku, gdy z rozwiązań darmowych zajdzie potrzeba migracji do rozwiązań komercyjnych, np. zastąpienia MySQL lub PostgreSQL bazą danych Microsoft SQL Server lub SZBD Oracle.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

  1. Omów w kilku zdaniach historię powstania MySQL.
  2. Dlaczego serwer PostgreSQL jest obecnie tak popularny?