Pojęcie bazy danych – podstawowe definicj – struktura

Pojęcie bazy danych – podstawowe definicje.  

Tworzenie struktur baz danych

Aby utworzyć strukturę bazy danych, należy posłużyć się wcześniej sporządzonym projektem. Struktura to szkielet bazy danych, przeniesienie koncepcji tabel, powiązań na obszar systemu zarządzania bazą danych. Strukturę bazy danych możemy utworzyć po podłączeniu do serwera bazy danych. Na taką strukturę składają się: tabele, widoki, powiązania pomiędzy tabelami, domeny, funkcje. W SZBD PostgreSQL strukturę bazy danych możemy poznać, oglądając menu programu pgAdminlll.

 Elementy struktury bazy danych widoczne na ilustracji to: tabele, funkcje, widoki, wyzwalacze, domeny, funkcje wyzwalaczy, indeksy, ograniczenia (w tym powiązania pomiędzy tabelami), czyli wszystko to, co stanowi logiczną organizację danych. 

Kolejną właściwością bazy danych jest przeprowadzanie operacji CRUD (zapisu, odczytu, aktualizacji i usuwania). Może zajść potrzeba modyfikowania tabel, widoków oraz aktualizacji danych przechowywanych w tabelach. Baza danych powinna być tak zaprojektowana, by wykonywanie aktualizacji na danych, usuwanie danych czy wprowadzanie nowych informacji do bazy danych nie spowodowało utraty spójności. Spójność bazy danych to poprawność umieszczonych w niej informacji.

Baza danych powinna mieć mechanizmy umożliwiające uzyskanie szybkiego dostępu do danych i ich selekcjonowanie. W relacyjnych bazach danych do uzyskiwania dostępu do danych służą zapytania. Zapytania to instrukcje napisane przeważnie w języku SQL.

Oprócz uzyskania dostępu do informacji i danych, ich sortowania, selekcjonowania i przeszukiwania baza danych powinna oferować mechanizmy umożliwiające drukowanie wykazów czy zapisywanie ich poza bazą danych. Funkcje takie spełniają raporty i zestawienia, które mogą być generowane z baz danych.

Baza danych powinna umożliwiać administrację swoimi zasobami. Administracja może mieć charakter nie tylko projektowania i implementowania, lecz także optymalizacji i dostosowywania do potrzeb użytkowników.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

  1. Co to jest baza danych?
  2. Wymień przykłady zastosowania baz danych.
  3. Podaj cechy bazy danych.
  4. Jaka jest różnica między częścią intensjonalną a ekstensjonalną bazy danych?