Pojęcie bazy danych – podstawowe definicje.

Właściwości baz danych.

Bazy danych
Obecnie bazy danych, coraz częściej wykorzystywane w informatyce, stanowią niejednokrotnie podstawę funkcjonowania firm, stron internetowych, systemów zarządzania treścią, instytucji rządowych i badań naukowych. Bazy danych znajdują zastosowanie tam, gdzie zachodzi potrzeba gromadzenia dużych ilości danych, ich przechowywania, szybkiego porównywania, sortowania czy wyszukania wyników.

Baza danych jest zbiorem danych oraz narzędzi systemu DBMS (Database Management System — System Zarządzania Bazą Danych, SZBD) przeznaczonego do zarządzania bazą danych oraz gromadzenia, przekształcania i wyszukiwania danych.

Baza danych to zbiór danych, który dotyczy rzeczywistości – a konkretnie określonego jej fragmentu, który reprezentuje. Fragment ten określamy mianem obszaru analizy.

Baza danych ma takie cechy charakterystyczne, jak:

 • Trwałość danych – oznacza możliwość przechowywania danych w pamięci masowej (trwałej) komputera. Dane tymczasowe mogą być przechowywane w pamięci komputera i tracone po jego wyłączeniu.
 • Niezależność danych – pozwala osiągnąć większą elastyczność, ponieważ programy wymieniające informacje z bazą danych są niezależne od przechowywania danych na dysku i szczegółów reprezentacji danych na dysku. Niezależność dotyczy również posługiwania się danymi. Użytkownicy są zabezpieczeni przed logicznymi zmianami (program obsługujący bazę danych jest zabezpieczony przed modyfikacją struktury tabel bazy danych). DBMS – gwarantujący niezależność fizyczną – przejmuje na siebie zadanie określenia, w jakim formacie i jak dane będą przechowywane na dysku.
 • Ochrona danych – baza danych oferuje mechanizmy kontroli dostępu do danych w sposób umożliwiający użytkowanie danych wyłącznie przez uprawnionych do tego użytkowników.
 • Integralność danych – zgodność z rzeczywistością. Dane w bazie danych są odwzorowaniem rzeczywistości. Jeśli modelowany fragment rzeczywistości ulegnie zmianie, baza danych również musi się zmienić.
 • Część intensjonalna – inaczej schemat bazy danych – to zbiór definicji powstających w trakcie projektowania bazy danych określający strukturę danych. Schemat tworzy encje (klasy) oraz właściwości klas – atrybuty.
 • Część ekstensjonalna – to łączny zbiór danych w bazie danych.

   System zarządzania bazą danych SZBD (DBMS – Database Management System) obsługuje użytkowników bazy danych, umożliwiając im eksploatację oraz tworzenie baz danych. By stworzyć i zaprojektować bazę danych, należy ją zdefiniować, a do tego konieczne jest określenie (zdefiniowanie) typów przechowywanych w niej danych. Istotną rolę odgrywa również wyznaczenie użytkowników oraz ich praw dostępu.

SZBD pełni funkcje, które określane są mianem właściwości baz danych. Zaliczamy do nich:

 • tworzenie struktur baz danych,
 • wykonywanie operacji CRUD (Créate, Read, Update, Delete),
 • obsługa zapytań (selekcjonowanie danych),
 • generowanie raportów i zestawień,
 • administracja bazą danych.