Styl lokalny

Wykorzystywane style:

Przykłady:

Ustawienie koloru czcionki dla akapitu

<p style="color: #FF0000">...</p>

Ustawienie koloru czcionki oraz koloru tła dla całego dokumentu

<body style="color: #FF0000; background-color: #000000">...</body>

Ustawienie wcięcia oraz wysokości wiersza dla akapitu

<p style="text-indent: 50px; line-height: 150%">...</p>

Przekreślenie i pogrubienie kawałku tekstu w zdaniu.

Pogrubienie <span style="font-weight:bold; text-decoration: line-through">kawałku tekstu</span> w zdaniu.

Przydatne:

Zadanie:

 1. Stwórz kopię biografii, którą wykonałeś na poprzednich zajęciach. Nazwij ten plik bio2.html i umieść ją w tym samym katalogu na serwerze co bio.html.
 2. Dla tego pliku ustaw następujące parametry przy pomocy stylu lokalnego:
  1. Ustaw kolor tła całej strony;
  2. dla każdego akapitu ustaw inny kolor tła i czcionki;
  3. dla wszystkich akapitów ustaw wcięcie 50px;
  4. dla akapitu 1 ustaw wielkość czcionki 12px, dla drugiego 11px, dla trzeciego 10px i dla czwartego 9px;
  5. dla wszystkich akapitów ustaw wysokość wiersza na 1,5x wielkości czcionki;
  6. dla akapitu pierwszego naj wyrównanie do prawej, drugiego do lewej, a trzciego i czwartego wyrównanie do lewej i prawej;
  7. Ustaw aby wsztstkie linki miały brak podkreślenia i zmień ich kolor na czerwony;
  8. w akapitach pogrub najważniejsze informację;

Po wykonaniu ćwiczenia wrzuć plik na serwer jako bio2.html, a zawartość pliku umieść we wpisie (to co znajduje się między <body>, a </body>).