Era systemów klient serwer

Era systemów klient-serwer.

W instytucjach i firmach coraz większą popularność zyskują systemy operacyjne działające w strukturze klient-serwer. Główną zasadą modelu klient-serwer jest rozproszenie elementów systemu informatycznego w obrębie różnych komputerów będących elementami sieci komputerowej. Model ten przewiduje istnienie klientów (stacje robocze), czyli komputerów PC zgłaszających żądania, oraz serwerów, wydajnych maszyn, które obsługują zadania zgłaszane przez stacje robocze.

Serwer może pełnić funkcje:

 • serwera uwierzytelniającego;
 •  serwera plików;
 • serwera wydruku;
 • serwera DHCP;
 • serwera DNS;
 • serwera Active Directry
 • itd.

Użytkownik zalogowany na dowolnym komputerze klienckim w sieci (w zależności od delegowanych uprawnień) może mieć dostęp do swojego konta mobilnego i korzystać z zasobów oraz mechanizmów udostępnianych przez serwer.

Istnieje grupa serwerów operacyjnych, których zadaniem jest pełnienie roli serwerów w sieci komputerowej, np:

 • Novell Netware 4/5/6,
 • Windows 2000 Serwer,
 • 2003 Server,
 • 2008 Server,
 • Linux z uruchomionymi aplikacjami serwerowymi.

Druga grupa to systemy działające po stronie komputerów klienckich, np:

 • Windows XP Professional,
 • Vista Bussines,
 • 7 Professional
 • Linux

UWAGA

Systemy firmy Microsoft oznaczone jako Home Edition, Basic Edition, Starter Edition nie są przeznaczone do pracy w sieci z domenami, co jednoznacznie eliminuje je z grona systemów klienckich dla modelu Microsoft klient-serwer.