System plików

System plików

Żaden system operacyjny nie może się obejść bez systemu plików (ang. file system), który zarządza sposobem zabezpieczenia i przechowywania plików w przestrzeni pamięci masowej, np. na twardym dysku.

Plik (ang. file) jest pewnym ciągiem danych charakteryzującym się skończoną długością oraz pewnymi atrybutami – jest interpretowany przez system operacyjny jako całość.

Większość współczesnych systemów operacyjnych ma własne systemy plików, które ewaluują wraz z rozwojem OS.