Pojęcia systemu operacyjnego.

Pojecie systemu operacyjnego.

System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS )to oprogramowanie, które stanowi interfejs pomiędzy użytkownikiem, oprogramowaniem użytkowym i urządzeniami komputera osobistego – te składniki systemu komputerowego przedstawia schemat: 

Dzięki OS użytkownik może sterować i zarządzać sprzętowa platformą komputerową, wydając polecenia w sposób:

 • bezpośredni (wpisuje polecenia w wierszu – interfejs znakowy),
 • pośredni (korzysta z interfejsu graficznego).

 Główne zadania systemu operacyjnego to:

 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie pamięcią operacyjną,
 • zarządzanie pamięcią podręczną cache,
 • zarządzanie pamięciami masowymi, implementowanie systemu plików i zarządzanie nimi,
 • zarządzanie urządzeniami I/O,
 • kontrola błędów i obsługa wyjątków,
 • mechanizm kontroli dostępu do zasobów,
 • uwierzytelnianie użytkowników,
 • zarządzanie usługami sieciowymi.