bazy danych – podstawowe pojęcia

Przykłady wykorzystania systemów bazodanowych

 • rezerwacja biletów kolejowych, lotniczych itp.
 • systemy finansowo księgowe oraz magazynowe w przedsiębiorstwach.
 • konta bankowe,
 • sklepy internetowe,
 • katalogi filmów, książek, płyt itp.
 •  zapisy na studia.

CO TO JEST BAZA DANYCH?

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS). (pl.wikipedia.org)

Zbiór powiązanych ze sobą danych, który:

 • odzwierciedla określony fragment rzeczywistości (dziedzinę przedmiotową),
 • jest logicznie spójnym zbiorem danych,
 • jest projektowana i konstruowana w określonym celu.

Charakterystyka bazy danych

Główne cechy charakteryzujące bazę danych to:

 1. Trwałość danych (długi czas przechowywania, niezależność od działania aplikacji).
 2. Rozmiar danych. Najczęściej danych jest zbyt wiele do liniowego przeglądania, konieczna jest też pamięć zewnętrzna (dyskowa, optyczna lub taśmowa).

Złożoność danych.
Dane w bazie są złożone ze względu na:

 • złożoność strukturalna i złożoność zależności między danymi (podzespoły złożonych maszyn),
 • Złożoność semantyczna danych (przyznawanie kredytów jest zależne od wielu różnych warunków),
 • ograniczenie integralności.
WYMAGANIA BAZY DANYCH
Bazie danych stawia się najczęściej 6 podstawowych wymagań:
Spójność bazy – poprawność danych z punktu widzenia przyjętych kryteriów:
 • wierne odzwierciedlenie rzeczywistości,
 • spełnienie ograniczeń nałożonych przez użytkowników,
 • odporność na anomalie spowodowane współbieżnością,
 • odporność na awarie,
 • odporność na błędy użytkowników.

Efektywne przetwarzanie danych:

 • wstawianie nowych danych,
 • modyfikowanie istniejących danych,
 • usuwanie  danych,
 • wyszukiwanie danych.

Poprawne modelowanie świata rzeczywistego
zarówno samych danych jak i związków między nimi.

Autoryzacja dostępu do danych.

 • użytkownicy z hasłami dostępu,
 • uprawnienia użytkowników.

Współbieżność dostępu do danych:

 • równoczesny dostęp do tych samych danych przez wielu uzytkowników
 • konflikt zapis/odczyt.

Metadane – dane mówiące o bazie danych np. struktura danych, użytkownicy i ich uprawnienia.