CSS Print i Mail

Button drukowania:

<script>
document.write("<input type='button' " +
"onClick='window.print()' " +
"class='printbutton' " +
"value='Drukuj'/>");
</script>

Przykład strony z dwoma wersjami CSS:

<!DOCTYPE html 
    PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
    <head>
        <title>Odnośnik do medium docelowego</title>
        <link rel="Stylesheet" type="text/css" media="screen" href="ekran.css" />
        <link rel="Stylesheet" type="text/css" media="print, handheld" href="druk.css" />
    </head>
    <body>
        <p>Ciało dokumentu...</p>
    </body>
</html>

Przygotowanie strony do wydruku.

Łamanie strony w druku

Przykładowa strona do wysyłania:

 <?php $to      = 'ktos@przykład.pl'; $subject = 'Nasz tytuł'; $message = 'Czesc! Tutaj wstaw treść Wiadomości!'; $headers = 'From: webmaster@przyklad.pl' . "\r\n" .     'Reply-To: webmaster@przyklad.pl' . "\r\n" .     'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); ?> 

PHPMailer pod Gmail:

<?php
  require_once('phpmailer/class.phpmailer.php');
  $mail = new PHPMailer(true);

  $mail->PluginDir = "phpmailer/";
  $mail->IsSMTP();
  $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
  $mail->SMTPSecure = "ssl"; // sets the prefix to the servier
  $mail->Host = "smtp.gmail.com";
  $mail->Port = 465;
  $mail->Username = "ai.zstzbaszynek@gmail.com";
  $mail->Password = "asde1234";

  $mail->SetFrom('ai.zstzbaszynek@gmail.com', 'Nasze imie i nazwisko');

  $mail->AddAddress("mail@adresat.pl"); // ADRESAT

  $mail->Subject = 'Test message';

  // w zmienną $text_body wpisujemy treść maila
  $text_body = "Witaj, \n\n";
  $text_body .= "Udało Wysłać, \n";
  $text_body .= "PHPMailer";

  $mail->Body = $text_body;

  if(!$mail->Send())
    echo "Błąd: <br>";
  echo $mail->ErrorInfo."<br>";

  // Clear all addresses and attachments
  $mail->ClearAddresses();
  $mail->ClearAttachments();
  echo "e-mail wyslano<br>";
?>

PHPMailer pod Gmail z obsługą HTML:

<?php
  require_once('phpmailer/class.phpmailer.php');
  $mail = new PHPMailer(true);

  $mail->PluginDir = "phpmailer/";
  $mail->IsSMTP();
  $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
  $mail->SMTPSecure = "ssl"; // sets the prefix to the servier
  $mail->Host = "smtp.gmail.com";
  $mail->Port = 465;
  $mail->Username = "ai.zstzbaszynek@gmail.com";
  $mail->Password = "asde1234";

  $mail->SetFrom('ai.zstzbaszynek@gmail.com', 'Nasze imie i nazwisko');

  $mail->AddAddress("mail@adresat.pl"); // ADRESAT

  $mail->Subject = 'Test message';

  $mail->IsHTML(true);
  $mail->AddEmbeddedImage('logo.jpg', 'logoimg', 'logo.jpg'); // attach file logo.jpg, and later link to it using identfier logoimg  
  // w zmienną $text_body wpisujemy treść maila
  $text_body = "Witaj, \n\n";
  $text_body .= "Udało Wysłać, \n";
  $text_body .= "<h1>Test 1 of PHPMailer html</h1>
    <p>This is a test picture: <img src=\"cid:logoimg\" /></p>";
  $text_body .= "PHPMailer";

  $mail->Body = $text_body;
  $mail->AltBody="This is text only alternative body.";

  if(!$mail->Send())
    echo "Błąd: <br>";
  echo $mail->ErrorInfo."<br>";

  // Clear all addresses and attachments
  $mail->ClearAddresses();
  $mail->ClearAttachments();
  echo "e-mail wyslano<br>";
?>

Zadanie:

  1. Stwórz formularz na podstawie podania do szkoły.
  2. Stwórz stronę odbierającą dane.
  3. Sprawdź czy masz zainstalowane program doPDF jeżeli nie pobierz go i zainstaluj go.
  4. Stwórz wersję strony przy pomocy CSS do wydruku.
  5. Stwórz wersje strony która wyśle dane dane na maila.