Zadanie domowe tablica kodów ASCII

Używając znaków z tablicy kodów ASCII napisz program,który  narysuje poniższą tabelę

╔ ═ ═ ╦ ═ ═ ╦ ═ ═ ╦ ═ ═ ╦ ═ ═ ╗
║        ║        ║       ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║        ║       ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║        ║       ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║       ║        ║        ║        ║
╠ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╬ ═ ═ ╣
║        ║       ║        ║        ║        ║
╚ ═ ═ ╩ ═ ═ ╩ ═ ═ ╩ ═ ═ ╩ ═ ═ ╝

Przydatne znaki
185 ╣  204 ╠  186 ║ 205 ═ 188╝ 187╗
201╔   200 ╚  206 ╬ 202 ╩  203 ╦

Program musi wykorzystywać pętle