Formularze (pola, POST, GET)

Przykładowa strona formularza, oraz strona odbierające dane z formularza.

Formularz(form.html)

<form action="odp.php" method="GET">
    imie: <input type="text" name="imie" value="Barbara"/><br/>
    nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" /><br/>
    Emeryt: <input type="checkbox" name="emeryt"/><br/>
    Angielski: <input type="checkbox" name="jezyk1" value="angielski"/><br/>
    Niemiecki: <input type="checkbox" name="jezyk2" value="niemiecki"/><br/>
    Francuski: <input type="checkbox" name="jezyk3" value="francuski"/><br/>
    Plec:<br/>
    <input type="radio" name="plec" value="k" />Kobieta<br/>
    <input type="radio" name="plec" value="m" />Mezczyzna<br/>
    Dzieci:<br/>
    <input type="radio" name="dzieci" value="t" />Tak<br/>
    <input type="radio" name="dzieci" value="n" />Nie<br/>
    <input type="radio" name="dzieci" value="m" />Nie wiem<br/>
    Dojazd:<br/>
    <select name="dojazd">
        <option value="1">Własny: Samochodem</option>
        <option value="2">Autokar</option>
        <option value="3">Konno</option>
    </select><br/>

    <input type="submit" value="przycisk1" name="b" /><br/>
    <input type="submit" value="przycisk2" name="b" />

</form>

Pobieranie danych(odp.php)

<?php
    print_r($_GET);
?>
<br/>
<hr/>
Imie: <?=$_GET['imie'] ?> - <input type="text" name="imie" value="<?=$_GET['imie'] ?>"/><br/>
nazwisko: <?=$_GET['nazwisko'] ?> - <input type="text" name="imie" value="<?=$_GET['nazwisko'] ?>"/><br/>
Emeryt: <?=($_GET['emeryt'] == 'on')?'Tak':'Nie';?><br/>
Języki Obce: <?=(isset($_GET['jezyk1']))?$_GET['jezyk1'].',':'';?> <?=(isset($_GET['jezyk2']))?$_GET['jezyk2'].',':'';?> <?=(isset($_GET['jezyk3']))?$_GET['jezyk3'].',':'';?><br/>
Angielski: <input type="checkbox" name="jezyk1" value="angielski" <?=(isset($_GET['jezyk1']))?' checked="checked"':' disabled="disabled"';?>/><br/>
Niemiecki: <input type="checkbox" name="jezyk1" value="angielski" <?=(isset($_GET['jezyk2']))?' checked="checked"':' disabled="disabled"';?>/><br/>
Francuski: <input type="checkbox" name="jezyk1" value="angielski" <?=(isset($_GET['jezyk3']))?' checked="checked"':' disabled="disabled"';?>/><br/>
Pleć: <?=($_GET['plec'] == 'k')?'Kobieta':'Mezczyzna';?><br/>
Dzieci:
<?php 
if($_GET['dzieci'] == 't'){
    echo 'Mam';
}
elseif($_GET['dzieci'] == 'n'){
    echo 'Nie mam';
}
else{
    echo 'Może';
}
?>
<br/>

Dzieci:<br/>
<input type="radio" name="dzieci" value="t" <?=($_GET['dzieci'] == 't')?' checked="checked"':' disabled="disabled"';?>/>Tak<br/>
<input type="radio" name="dzieci" value="n" <?=($_GET['dzieci'] == 'n')?' checked="checked"':' disabled="disabled"';?>/>Nie<br/>
<input type="radio" name="dzieci" value="m" <?=($_GET['dzieci'] == 'm')?' checked="checked"':' disabled="disabled"';?>/>Nie wiem<br/>
Dojazd:<?=$_GET['dojazd'] ?><br/>
    <select name="dojazd">
        <option <?=($_GET['dojazd'] == 1)?'selected="selected"':'';?>>Własny: Samochodem</option>
        <option <?=($_GET['dojazd'] == 2)?'selected="selected"':'';?>>Autokar</option>
        <option <?=($_GET['dojazd'] == 3)?'selected="selected"':'';?>>Konno</option>
    </select><br/>