Zadanie domowe 3 grupa 2

Napisz program który wypełni losowymi liczbami tablicę o wymiarach 6×6
1. Wyświetl liczby w układzie pionowo
2. Wyświetl liczby w  układzie poziomo
3. Wyświetl liczby  w układzie 6×6
4. Wyświetl liczby z przekątnej zaczynając od indeksu 1.1
5. Wyświetl liczby z przekątnej zaczynając od indeksu 1.6
6. Wyświetl liczby z pól których różnica indeksów jest ujemna

Zapisz poprzedni program i dodatkowo w drugim programie z wykorzystaniem poprzedniego:

7. Wyświetl ile razy występuje każda liczba w tablicy.
8. Podaj ile jest liczb parzystych a ile nieparzystych.