Zadanie domowe 2 grupa 1

Napisz program w PASCALU, który będzie prosił o podanie 30 liczb z klawiatury, liczby maja być zapisane w tablicy.

  • ma wyświetlić liczby w kolejności malejącej,
  • ma wyświetlić liczby w kolejności rosnącej,
  • ma wyświetlić liczbę największa,
  • ma wyświetlić liczbę najmniejsza,
  • ma wyświetlić średnią tych liczb,
  • ma wyświetlić sumę tych liczb,
  • ma wyświetlić co 4 liczbę,
  • ma wyświetlić co 5 liczbę,
  • ma wyświetlić sumę liczb 5, 8, 10, 20, 30 z tablicy.

W programie możesz zastosować procedury.